Margita Klemetti: Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä

18.8.2014


Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Muuttuvia tekijöitä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Kohtaamme asioita, joihin emme omilla päätöksillämme tai teoillamme pysty vastaamaan. Sen sijaan voimme asettaa itsellemme tavoitteita, joita kohti kulkea. Lisäksi voimme kehittää toimintatapamme niin, että nopeat suunnan tarkistukset ovat mahdollisia. Voimme vaihtaa polkuja ilman että edessämme päämäärä häviää. Näin rakennamme hyvää huomista!

Suomessa on asetettu työelämän kehittämiselle päämäärä – Euroopan paras vuonna 2020. Työ on meille elinehto, niin kansallisella tasolla kuin jokaiselle meistä henkilökohtaisesti. Sen takia työ ja työelämän kehittäminen on meidän yhteinen asia. Saavuttaaksemme visiomme, tarvitsemme tekoja. Meiltä myös edellytetään, että teoillamme kuljemme samaan suuntaan. Yhteistyössä rakennamme hyvää tulevaisuutta!

Työelämä 2020 -hanke

Viime vuoden alussa käynnistettiin Työelämä 2020 -hanke, jonka tavoitteena on valtioneuvoston hyväksymän työelämästrategian käytäntöön vieminen. Hankkeella on kaksi merkittävää tehtävää. Se innostaa ja kannustaa työpaikkoja kehittämään omaa toimintaansa niin, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla olisi uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri. Toinen hankkeen tehtävistä on koota yhteen työelämän osaaminen työpaikoilla tapahtuvan kehittämistyön tueksi. Työpaikat ja niiden kehittymistarpeet ovat erilaiset. Tähän haasteeseen on työelämän palveluiden ja tuen vastattava.

Työelämä 2020 -hanke on verkosto- ja yhteistyöhanke. Hanke kerää sateenvarjonsa alle työelämätoimijoita, yhteistyöverkostoja, kehittämiseen tarvittavia työkaluja ja tietoa työpaikkojen käyttöön. Lähtökohtana on, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan vaan hyödynnetään jo olemassa olevaa monipuolista osaamista ja tarjontaa. Lisäksi pyritään kiinnittämään huomio tiedon saatavuuteen ja palvelutarjonnan ja tarpeen kohtaamiseen.

Työpaikkojen tavoittaminen

Työelämä 2020 -hankkeen tärkeimmät keinot, joilla työpaikkoja pyritään tavoittamaan ovat: viestintä, työelämätoimijat, alueverkostot ja niiden tuella työpaikoille käynnistetyt kehittämisohjelmat sekä  toimialakohtaiset kehittämisprojektit. Hankkeessa on mukana tällä hetkellä yli 40 valtakunnallista organisaatiota, jotka omalla toiminnallaan edesauttavat työelämästrategian tavoitteiden saavuttamista. Jokaisella näistä työelämätoimijoista on omat kanavat ja palvelut, joilla he tavoittavat ja auttavat työpaikkoja kehittymään.

Alueverkostot ovat muodostuneet viidentoista ELY-keskuksen ympärille. Alueiden toimijaverkostot vastaavat omien alueidensa työ- ja elinkeinoelämän erityistarpeisiin. Yhteistyöllä pyritään aikaisempaa paremmin hyödyntämään eri toimijoiden osaamista sekä kohdentamaan tarjonta työpaikkojen kokonaistarpeita vastaavaksi. Alueverkostoissa pyritään myös vahvistamaan työpaikkojen vertaistukea mm. levittämällä hyviä työpaikka- ja yritysesimerkkejä. 

Työelämä 2020 -hankkeen sateenvarjon alla on myös kolme kehittämisohjelmaa: Liideri -Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma, Johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi. Kukin ohjelma edesauttaa omalla toiminnallaan työpaikkoja uudistumaan ja kehittymään.

Toimialakohtaiset kehittämisprojektit ovat merkittävä osa hanketta.  Ensinnäkin kehittämisprojektit pohjautuvat sopijapuolten yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin. Toiseksi toimialaliitot tuntevat hyvin toimialansa työpaikat ja heidän kehittämistarpeensa. Kehittämistyön vaikuttavuus on hyvä, koska toiminnoilla voidaan tarjota apua ja tukea suurelle määrälle työpaikkoja samanaikaisesti. Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hanke on erinomainen esimerkki siitä, mitä yhteisillä ponnistuksilla saadaan aikaiseksi.

Viestinnällä pyrimme herättämään keskustelua työelämästä ja sen kehittämisestä sekä innostamaan työpaikkoja kehittämistyöhön. Suomessa meillä on paljon tietoa ja osaamista hyvän työelämän tekijöistä, johtamisesta, työelämän kehittämisen menetelmistä ja työkaluista. Tehtävämme on tehdä kaikki tämä hyvä näkyviksi ja kääntää se vahvuudeksemme. Näin kuljemme yhdessä kohti parempaa työelämää.


Margita Klemetti
hankejohtaja
Työelämä 2020 hanke
www.tyoelama2020.fi