Tarja Arkio: Minä puhun sinulle, puhutko sinä minulle?

18.9.2014


Työpaikoilla pitäisi oppia puhumaan enemmän. Erityisesti työstä, työn tekemisen tavoista ja sen ongelmista, työfiiliksesta ja työn tulevaisuudesta. Se on ainoa keino parantaa henkistä työhyvinvointia. Se on käytännössä juuri sitä ”avoimen ja toimivan vuorovaikutuksen lisäämistä”, mitä kaikkialla kaivataan. Työpaikalla työasioista puhumista voidaan edistää johtamisella, mutta se täytyy tehdä taiten.

Kun esimerkiksi tiiminvetäjät Petteri ja Jaana eivät puhu toisilleen, asiakasprojektien vetäminen tiimiläisten yhteisvoimin on vaikeaa. Sen ovat huomanneet Anja ja Timo, jotka työskentelevät yli tiimirajojen. Muutama muukin työkaveri tietää jotain, yhdessä on arvailtu syitäkin pomojen puhumattomuuteen. Puheet ovat kiirineet yksikön johtaja Teresan korviin, mutta hänellä ei ole ensikäden tietoa.

Joskus tämän kaltaiset puhelukot  aukeavat itsestään. Ihmiset löytävät toisensa yhdessä asiassa, ja muut ongelmat raukeavat siinä sivussa. Joskus lukot laukaisee henkilö, jolla on sosiaalista silmää ja joka osaa kuunnella ja luovia ratkaisuun.  Mutta vielä parempi ja oikeastaan ainoa kestävä ratkaisu on se, että työpaikalla johdetaan puhumista. Johdon on varmistettava, ettei puhelukkoja synny. 

Käytännössä jok’ikisellä työntekijällä on oltava ymmärrys siitä, että kohtelias käytös kuuluu työpaikan perusasioihin. Asiat voivat riidellä, mutta säälliseen kanssakäymiseen on taivuttava. Jos työnteko ei erimielisyyksien takia toimi, kaikille on oltava selvää, kenen puoleen kääntyä, on se sitten työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, esimies tai henkilöstöasiantuntija. Johdon tehtävänä on varmistaa, että organisaatiossa on riittävästi osaamista tunnistaa puhelukot ja syntyneet hankalat tilanteet. On myös oltava työkalut ja tuki lukkojen purkamiseen. 

Viime kädessä jokainen joutuu kuitenkin itse päättämään, avaako suunsa ja puhuu. Esimerkkitapauksessa Petteri avasi suunsa ensimmäisenä. Hän pyysi Jaanaa kertomaan, mikä mättää. Lukko avautui pienellä veivaamisella ja puhe soljuu taas. 

Tarja Arkio
Työelämäasiantuntija
Akava ry.