Riitta Juvonen: Työhyvinvointi osaksi yrityksen strategiaa ja mittaristoa

6.10.2014


Työhyvinvointi on tulevaisuuteen katsovan yrityksen kilpailutekijä. Tutkimukset osoittavat tuottavuuden paranevan ja kustannusten pienenevän, kun henkilöstö voi hyvin. Eikö siis jokaisen yrityksen kannattaisi nostaa työhyvinvointi osaksi strategiaansa?

Syyskuussa julkistettu Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 -tutkimus kertoo sekä hyviä että huonoja uutisia. Yhä useammassa yrityksessä työhyvinvoinnin kehittäminen on tavoitteellista ja työhyvinvoinnin johtamiseen panostetaan. Myös esimiesten rooli on tunnistettu ja määritelty entistä useammin. Tutkimuksessa käytetyn strategisen hyvinvoinnin indeksin lukema on noussut arvoon 50,7, kun se aiempina vuosina on ollut välillä 44-46 (maksimiarvo on 100) *)

Mutta toisaalta taloudellisissa paineissa strategisen hyvinvoinnin investoinnit yrityksissä ovat huolestuttavasti pienentyneet. Tutkimuksen mukaan panostus henkeä kohti oli nyt 726 euroa vuodessa, eli vähemmän kuin aiempina vuosina. On selvää, että jos paljosta joudutaan tinkimään, ei työhyvinvointipanostuksiakaan ole helppo perustella. Kaikkeen ei tarvita rahaa, mutta täysin ilman on vaikeaa saada tuloksia aikaan. 

Jotta työhyvinvoinnin strateginen painoarvo nousisi, tarvittaisiin nykyistä selkeämpiä mittareita, joiden avulla työhyvinvoinnille voitaisiin asettaa tavoitteita ja seurata tuloksia. Perinteisten negatiivisten mittareiden, kuten sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden, rinnalla olisi otettava käyttöön mittareita, joilla osoitetaan työhyvinvoinnin myönteinen vaikutus yrityksen tulokseen. Tutkimustietoa on, mutta yritysten käyttöön helposti soveltuvia, olennaista ja vertailukelpoista informaatiota antavia mittareita kaivattaisiin lisää.

Mittarit ovat myös osa Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hankeen uutta vaihetta. Vuoteen 2016 ulottuvassa hankekokonaisuudessa kehitämme työyhteisötaitoja ja johtamista. 

Mittareita tarkastellaan hankkeessa usealla tasolla. Yksilön hyvinvointi, sitoutuminen ja motivaatio muodostavat työhyvinvoinnin kokonaisuuden kivijalan. Yritystasolla tarvitaan mittareita toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Toimialatason mittarit puolestaan luovat kuvan kemianteollisuuden työhyvinvoinnista kokonaisuutena.  

Toivomme hankkeemme kannustavan kemianteollisuuden yrityksiä nostamaan työhyvinvoinnin strategista painoarvoa. Tietoa hankkeen teemasta ja tulevista toimenpiteistä on tarjolla seminaarissamme Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.

Linkki: Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen

Riitta Juvonen
Johtaja
Kemianteollisuus ry

___________________________________________

*) Strategisen hyvinvoinnin tilasta on julkaistu aiemmin selvitykset vuosina 2009-2012.