Irene Hämäläinen: Hyvällä neuvottelukulttuurilla hyötyä kaikille

17.11.2014


Ehkä liian harvoin viestimme työpaikoille sitä, että hyvä neuvottelukulttuuri on läsnä kaikissa arkipäivän asioiden hoitamisessa. Hyvä neuvottelukulttuuri tuo hyötyä kaikille: henkilöstö voi hyvin, tuottavuus ja sitä kautta kilpailukyky kasvaa, yritys menestyy ja henkilöstön työsuhdeturva paranee. Työyhteisön yhteinen kehittäminen ja paikallinen sopiminen onnistuvat avoimuuden ja luottamuksen avulla.

Aloitteen tekijänä voivat toimia vaikkapa luottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut. Kaikki työyhteisön jäsenet voivat olla aloitteellisia!  Keskustelut työpaikan ongelmista ja olosuhteista työntekijöiden kanssa, sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun ja – asiamiesten keskinäinen yhteistyö ovat tässä mielessä keskeistä toimintaa. Koko työyhteisön oppiminen ja kyky tehdä asioita uudella tavalla edellyttää erilaisuutta; erilaista näkemystä, ajattelua ja osaamista. Erilaisuus ruokkii myös ajatusten ristiriitoja ja kyseenalaistamista. Nämä ovat tarpeen uuden tiedon synnyttämisessä.

Arkipäivän työelämän kiire saa aikaan ihmisissä loppuun palaamista ja työuupumusta.  Usein syynä on tunne, ettei voi itse vaikuttaa omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Valitettavan usein nämä tavoitteet ovat vielä epäselvät, ei tiedetä mitä odotetaan ja mitä oikein pitäisi tehdä. Ihmiset haluavat perimmältään tehdä parhaansa ja saavuttaa tavoitteensa. Mutta jokainen haluaa myös tuntea, että omalla työllä ja siihen liittyvällä ponnistelulla on merkitystä. Jokainen meistä haluaa tulla vastaavasti kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

Herätkää siis nostamaan työpaikoilla keskustelua yhteistoiminta-asioista, joita ovat lähes kaikki työpaikan asiat!

 

Irene Hämäläinen
Neuvottelupäällikkö
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry