Pirkko-Liisa Vesterinen: Työyhteisötaidot, mitä ne ovat?

3.12.2014


Työyhteisötaidoilla tarkoitetaan työntekijältä vaadittavia vuorovaikutus- ja käyttäytymistaitoja. Ne tarkoittavat vastuullisuutta ja rakentavuutta suhteessa esimieheen, työkavereihin ja työhön.

Yleisesti hyväksytyt työyhteisötaitojen sisällöt nousevat lainsäädännöstä, jossa työntekijän roolia kuvataan mm. seuraavasti: työntekijän on oltava huolellinen, noudatettava työnantajan ohjeita ja määräyksiä, huolehdittava osaltaan työturvallisuudesta, pidättäydyttävä kilpailevasta toiminnasta, huolehdittava työnantajan ammattisalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen salassapidosta ja toimittava muutenkin asemansa mukaisesti. Lisäksi työntekijä ei saa käyttäytyä muita kohtaan häiritsevästi tai epäasiallisesti. Työyhteisötaitoihin liittyy oletus vähintään kahdesta velvollisuudesta: johdettavana olemisesta ja perustehtävän tekemisestä.

Miten työntekijä voi vaikuttaa siihen, että häntä johdetaan hyvin? Työntekijän tulee tietää työn tavoitteet ja menetelmät, hänellä on pyrkimys tehdä työnsä hyvin, hän ottaa vastuun tekemisistään, hänellä on pyrkimys olla hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa, hän noudattaa työaikoja, hän on yhteistyökykyinen ryhmässä toimija, hän uskaltaa tuoda mielipiteensä julki sekä hyvässä että pahassa, hän antaa ja vastaanottaa palautetta, hän osaa kuunnella eriäviäkin mielipiteitä, hän noudattaa pelisääntöjä, hän pyytää tarvittaessa apua, hän on kiinnostunut myös muiden töistä, hän ymmärtää erehdyksiä, hän pitää esimiehen ajan tasalla sekä osaa kuunnella esimiestä asiallisesti, hän on joustava ja kehittää itseään jatkuvasti.

 

Pirkko-Liisa Vesterinen
KT, dosentti, esimiesten ja työyhteisöjen valmentaja
Management Institute of Finland, MIF