Pekka Hotti: Hyvinvointi työpaikoilla on kaikkien etu

17.8.2011 klo 12:15

Pekka Hotti
Pekka Hotti

Kemianteollisuuden yhdeksi menestystekijäksi on valittu työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Olemme käynnistäneet yhdessä muiden kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä hankkeen, jolla haetaan uusia avauksia työhyvinvointiin. Hyvinvointi työpaikoilla on meidän kaikkien etu.

Olemme tehneet yhteistyötä muiden työmarkkinaosapuolten kanssa jo pitkään, ja se näkyy työpaikoilla paikallisen sopimisen yleistymisenä ja yhteisenä alan ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyötä Responsible Care - Vastuu Huomisesta –ohjelmana, jonka tuloksena työtapaturmat kemianteollisuudessa ovat vähentyneet tuntuvasti. Nyt vaikutamme yhdessä työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeella halutaan edistää työhyvinvointia kaikilla alan työpaikoilla. Tavoitteena on kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastuvuutta ja lisätä tuottavuutta. Sovimme tavoitteista allekirjoittaessamme työehtosopimukset vuoden 2009 lopulla kolmeksi vuodeksi. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2011 aloitusseminaarilla ja nyt etenemme hankkeen konkreettiseen yritysprojektivaiheeseen, joka avataan seminaarilla syyskuun lopulla.  

Hankkeessa yhdistetään kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten ja työpaikkojen kaikkien toimijoiden osaaminen ja kokemukset yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä haetaan uutta näkökulmaa ja ideoita sekä konkreettisia keinoja ja työvälineitä käytännön työhön. Toteutusta tuetaan hankkeen aikana vahvasti eri tavoin, josta esimerkkinä ovat nämä nettisivut.

Pekka Hotti,
työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry