Heikki Kauppi: Kemianteollisuus ja sen palkansaajat tärkeällä asialla

19.8.2011

Heikki Kauppi
Heikki Kauppi

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että suomalaisten työurien pidentäminen on yksi keskeinen edellytys kansantaloutemme niin sanotun kestävyysvajeen umpeen kuromiselle. Kertauksen vuoksi: kestävyysvajeella tarkoitetaan sitä, että väestön keski-iän noustessa julkiset hyvinvointimenot pyrkivät kasvamaan nopeammin kuin se taloudellinen toiminta, jonka tuotolla hyvinvointimenot rahoitetaan.

Pulmasta voidaan selvitä periaatteessa kolmella tavalla: pienentämällä etuuksia, korottamalla veroja ja maksuja tai lisäämällä jokaisen työuraan keskimäärin muutama vuosi. Väitänpä, että työurien pidentäminen on näistä kolmesta se kuuluisa pienimmän riesan tie.

Työurien pidentäminen vaikuttaa kansantaloudessa monella tavalla myönteisesti: huoltosuhde paranee, verokertymä kohenee ja eläkemenot pienenevät. Urat eivät kuitenkaan pitene omia aikojaan asian tärkeyttä hokemalla. Ne eivät myöskään pitene yks'kantaan lakiin kirjattuja eläkkeellesiirtymisikiä siirtelemällä, vaan tarvitaan konkreettista toimintaa, jolla muutetaan työnantajien ja palkansaajien asenteita ikääntymiseen, parannetaan työhyvinvointia, ylläpidetään ja kehitetään ammattitaitoa, luodaan ja turvataan työpaikkoja sekä luodaan työkaluja näiden kaikkien tekemiselle.

Juuri tähän tähdätään Kemianteollisuuden, TEAMin, Pron ja YTN:n yhteisellä työhyvinvointihankkeella. Vielä on aikaista sanoa varmaksi, kuinka tässä tavoitteessa onnistutaan, mutta alku vaikuttaa mielestäni lupaavalta. Toivon, että pystymme kemianteollisuudessa osoittamaan, että valtiovallan tavoitteeksi asettama 62,4 vuoden keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on vaatimaton tavoite.

 

Heikki Kauppi
Puheenjohtaja, YTN