Riitta Juvonen: Kutsumme yrityksiä osallistumaan ja jakamaan kokemuksia

10.2.2015


Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hankkeessa on edessä innostava vuosi. Paneudumme työyhteisötaitojen ja johtamisen kehittämiseen useasta eri näkökulmasta. Monet yritykset ovat ilmaisseet halunsa liittyä joukkoon. Kutsumme yritykset hyödyntämään hankkeen tarjoamia työkaluja ja kertomaan omista kehittämishankkeistaan.

Viime vuonna tuli täyteen neljä vuotta Hyvää huomenta - Hyvää huomista -yhteistyötä. Työ on ollut tuloksellista, yritykset ovat käynnistäneet omia työhyvinvoinnin kehittämisprojekteja, seminaarit ovat koonneet yritykset kuulemaan ajankohtaista tietoa ja jakamaan omia kokemuksiaan. On luotu alan oma varhaisen välittämisen malli. Ymmärrys työhyvinvoinnin ja tuottavuuden läheisestä yhteydestä on vahvistunut.

Mutta vielä on matkaa kohti yhteistä tavoitettamme. Kemianteollisuus haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020. Tavoitteen saavuttaminen vaatii ponnistelua päivittäin arjessa, hyvinvoinnin kehittämistä työn äärellä. Alkaneelle vuodelle on laadittu toimintasuunnitelma, jolla haluamme tukea ja kannustaa yrityksiä ja yritysten henkilöstöä työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen.

Korkealle asetettu tavoitteemme edellyttää, että toiminnan tuloksellisuutta mitataan luotettavasti. Viime vuoden aikana tutkimme ja kehitimme Hyvää huomenta - Hyvää huomista -mittaristoa, ja paketti alkaa olla koossa. Osa tarvittavasta mittaritiedosta kootaan yrityksiltä, osa kerätään julkisista tietolähteistä sekä palkansaajaliittojen jäsenkyselyistä. Tulevaan kesään mennessä on tarkoitus päättää, millä mittareilla tulemme seuraamaan matkaa kohti vuotta 2020.

Viime marraskuussa järjestetyn Työelämätaidoilla tulevaisuuteen -seminaarin jälkeen moni yritys otti yhteyttä hankkeen vetäjiin tiedustellen, miten yritys voi liittyä mukaan. Yritykset siis haluavat osoittaa olevansa osa Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hanketta. Olimme erittäin ilahtuneita näistä yhteydenotoista!

Helmi-maaliskuun vaihteessa tulemmekin lähestymään yrityksiä sähköpostitse osallistumiskyselyllä. Tarjoamme erilaisia osallistumistapoja, mm. osallistumista itsearviointityökalun testaamiseen, yritysten omien työhyvinvointiprojektien kokemusten jakamiseen ja muihin hankkeen osaprojekteihin. Ilmoittautuessaan hankkeen toimintaan yritys tulee samaan oikeuden käyttää hankkeen tunnusta omassa viestinnässään.

Tulemme myös toimittamaan noin neljä kertaa vuodessa uutiskirjeen, jonka kautta yritykset ja yritysten henkilöstö voivat seurata, mitä Hyvä huomista -hankkeessa tapahtuu.

Riitta Juvonen
johtaja
Kemianteollisuus ry