Timo Vallittu: Ihminen haluaa hallita omaa elämäänsä

24.8.2011


Työurien pidentäminen on nykyään esillä varsin voimakkaasti - ja varsin perustellusti. Työvoiman määrä ei enää kasva, vaan kääntyy hiljalleen laskuun, ja samaan aikaan eläkkeellä olevien kansalaisten lukumäärä kasvaa melko voimakkaasti. Tämä toki johtuu useammasta asiasta, mutta kaksi merkittävintä tekijää ovat niin sanottujen suurten ikäluokkien eläkeikään tulo ja eläkkeelle jäänti entistä terveempänä, joka mahdollistaa aiempaa useampia eläkevuosia.

Meillä Suomessa on ollut muista Pohjoismaista poikkeava pyrkimys jäädä eläkkeelle selvästi aikaisemmin kuin muutoin Pohjolassa on tapana. Tätä on syytä tarkastella hiukan tarkemmin ja miettiä mistä voi johtua se, että suomalainen työelämä ja suomalainen elämän meno saa aikaan sen, ettei työelämässä jakseta samalla lailla kuin muissa naapurimaissamme.

Huomion arvoista on se että yhä useampi ennenaikaiselle eläkkeelle jäävä jää sinne työssä jaksamisvaikeuksien vuoksi, toisin sanoen uupuu kesken matkan työnsä äärelle.

Yhtä yksittäistä selitystä ei varmasti ole työssä uupumiseen olemassa, vaan lopputulos lienee useamman asian summa, jonka muuttaminen ei ole aivan yksinkertaista eikä missään tapauksessa helppoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö muuttaminen olisi mahdollista, jos sitä yhteisesti halutaan ja siihen ollaan yhdessä valmiit panostamaan.

Suomessa omaksuttiin takavuosina menettely, jossa yritysten sopeutustoimet hoidettiin ns. eläkejärjestelyjen kautta. Meille synnyttämällä synnytettiin ajattelutapa, jossa ennenaikaiselle eläkkeelle ohjattiin työttömäksi jäännin kautta. Tämä myös kasvatti sen ajattelutavan, että työuran loppupäässä oleva palkansaaja on se, joka voidaan ensimmäisenä laittaa yrityksestä ulos, jos työvoiman vähentämiselle on tarvetta.

Ihminen haluaa ymmärrettävästi hallita omaa elämäänsä. Tästä syystä uskon, että halukkuus eläkkeelle on Suomessa poikkeava muihin Pohjoismaihin nähden, koska on helpompaa olla itse halukas eläkejärjestelyjen kohde, kuin että joutuu sinne joka tapauksessa.

Suomessa on siis ollut kaksi eri reittiä, jota kautta väkeä on ennenaikaisesti ohjaantunut ulos työelämästä ja ohjautuu edelleen. Näihin molempiin ryhmiin voidaan vaikuttaa, mutta erityisesti työssä jaksamiseen on mahdollista puuttua yhteisillä työelämän kehittämistavoilla ja oikeudenmukaisella johtamisella sekä mahdollisuudella vaikuttaa oman työpaikkansa asioihin.

Timo Vallittu
Puheenjohtaja, TEAM