Jaana Neuvonen: Työhyvinvoinnin mittarit

7.4.2015


Hyvää huomenta – Hyvää huomista –hankkeen mittaristo tulee vuoden 2015 aikana uudistumaan. Mittareiden tulee kuvata hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tähän saakka mittareina ovat toimineet teemoittain saavutetut tulokset.

Mittareita tarkastellaan hankkeessa usealla tasolla. Yksilön hyvinvointi, sitoutuminen ja motivaatio muodostavat työhyvinvoinnin kokonaisuuden kivijalan. Toimialatason mittarit luovat kuvan kemianteollisuuden työhyvinvoinnista kokonaisuutena. Yritystasolla puolestaan tarvitaan mittareita toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi.

Työhyvinvoinnin strategisen painoarvon edistämiseksi tarvitaan nykyistä selkeämpiä mittareita, joiden avulla työhyvinvoinnin kehittämisen tuloksia voidaan seurata. Perinteisten negatiivisten mittareiden, kuten sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden, rinnalle tulisi löytää mittareita, joilla osoitetaan työhyvinvoinnin myönteinen vaikutus yrityksen tulokseen. Hankkeen tavoitteina ovat työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen, työurien pidentäminen, sairastavuuden vähentäminen ja tuottavuuden lisääminen edistymistä.  Ongelmallista mittaamisen näkökulmasta on, että työhyvinvoinnin kehittämisen vaikutusta yrityksen tulokseen, työn imuun tai sairastavuuden vähenemiseen ei täysin pysty eristämään muusta toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista, mutta liike ja trendit ovat mittaamisessa tärkeintä. 

 

Jaana Neuvonen
asiamies
Kemianteollisuus ry