Pirkko Takkinen: Miten koet työhyvinvoinnin?

17.4.2015


Miten tänä päivänä työpaikoilla suhtaudutaan sanaan ”työhyvinvointi”, miten se näkyy ja miten se koetaan? Luottamusmiehenä koen työhyvinvoinnista puhumisen joskus erittäin turhauttavaksi.

Todellisuus on sitä, että väki vähenee työpaikoilla, eläköityvien tilalle harvoin otetaan uutta henkilöä. Yt –neuvotteluita käydään useilla työpaikoilla, pelko ja huoli oman ja työkavereiden työpaikkojen säilymisestä on kuuden viikon ajan mielessä koko ajan, työmotivaatiota ei ole.

Työkaverit vähenevät, mutta työt eivät, tästä aiheutuu töihin jääville pitkiä työpäiviä tai ainakin tiivistä työtahtia työpäivän aikana, henkilöt ovat stressaantuneita ja uupuneita. Miten näihin liian suuriin työmääriin ja henkilöstön ennenaikaiseen uupumiseen voisi vaikuttaa?

Työntekijöillä pääasia on saada päivän työt tehtyä kunnialla ja yrittävät samalla olla mahdollisimman huomaamattomia, eivät kyseenalaista omaa työmääräänsä eivätkä varsinkaan valita terveydentilastaan.

Mielestäni lähimmän esimiehen rooli on tärkeä ja hänellä pitää olla oikeanlainen kiinnostus alaisista.

On tärkeätä saada kaikille tunne siitä, että esimies hoitaa hommansa, eli oikeasti tietää alaistensa töistä ja työmääristä, tiedottaa riittävästi ja muutoinkin kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti. Näiden asioiden toteutumisen kautta tulee tunne työhyvinvoinnista. Ja mikä tärkeintä siitä voi hyvällä omallatunnolla puhua.                                                        

Esimiesten rekrytointiin satsaaminen, esimiesten tukeminen ja koulutus ovat mielestäni isossa roolissa alaisten työhyvinvoinnin kokemisessa.

Pitäisikö empatiataidot olla yksi työhönoton kriteereistä, jokaiseen työtehtävään? 

 

Pirkko Takkinen
Neste Oil Oyj, Porvoo
Tutkimus ja kehitys –yksikön luottamusmies
Ammattiliitto Pron kemian neuvottelukunnan jäsen