Kari Mäkelä: Arvot ja myönteinen ajattelu

6.9.2011


Mieleeni on pysyvästi jäänyt 90-luvun lopulta tapaus, jossa suomalainen kemianalan tuotantolaitos lakkautettiin konsernin päätöksellä. Yleensä näissä tilanteissa palkansaajien tunteet ja reaktiot ovat sekä pettyneitä että katkeria koko johtoa kohtaan. Kyllä tämäkin tilanne oli ikävä, mutta huomiota herättävää oli se, ettei paikalliseen johtoon kohdistunut mitään syytöksiä. Siellä kaikki tuntuivat olevan samassa veneessä. Ennenkuulumatonta oli, että työpaikka myös palkittiin silloisen Kemianliiton työhyvinvointiprojektissa. Miten kaikki tämä on mahdollista?

Minulla ei ole tarkkaa tietoa, millaisia kirjoitettuja arvoja työpaikalla oli. Se ei olekaan tärkeää, sillä ihmistä, työntekijää ja hyvinvointia kunnioittavat arvot oli rakennettu tai rakentuneet toiminnan sisään vuosien mittaan. Ne olivat syntyneet käytännön johtamisessa, päätöksenteossa ja toiminnassa.  Yhteistoiminta oli aitoa yhteistyötä. Ihmiset uskoivat, että tuolla työpaikalla heistä oikeasti välitetään. Heistä huolehditaan kaikissa tilanteissa.  Niinpä pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, työpaikan menetyksessä, näytti olevan vahva usko yhdessä selviämiseen. Luotettiin siihen, että johto tekee kyllä parhaansa. Se näkyikin. Jokaista yksilöä pyrittiin auttamaan eteenpäin tässä vaikeassa vaiheessa.

Usein näyttää siltä, että puhe yritysten arvoista on kokenut inflaation. Ajatellaan, että ne ovat jotain ulos näytettävää rekvisiittaa. Kuitenkin jokaisella yhteisöllä on erilaisia arvoja. Ne ovat joko itsestään muotoutuneet tai tietoisesti rakennettuja. Työhyvinvoinnin yksi kehittämisen lähtökohta olisikin pysähtyä kysymään: Mitkä ovat meidän todelliset arvomme? Tukevatko ne millään tavoin työhyvinvointia?

Mielestäni yhteisön arvot tulevat sanasta teoiksi vain konkreettisten tekojen kautta. Tässä tietysti johto ja johtaminen ovat avainasemassa. Haluan kuitenkin peräänkuuluttaa kaikkien työyhteisön jäsenten vastuuta. Samassa veneessä kun ollaan, voi yhdenkin soutajan lepuuttelu ja sooloilu käydä muille kalliiksi. Viisas perämies tietenkin hoitaa tahdin ja vetovuorot niin, että kaikki pärjäävät. Minusta meidän kaikkien pitäisi pyrkiä lähtökohtaisesti myönteiseen ajattelutapaan asioista työpaikoilla.  Me etsimme ongelmiin liikaa syypäitä, kun pitäisi löytää pääsyitä ja ratkaisuja.

Teollisuuden yllä on talouden synkkiä pilviä. Ne tulevat haastamaan yrityksiä ja työpaikkoja. Uskon, että voittajia ovat ne, joissa haasteeseen vastataan yhdessä, yhteisillä arvoilla ja myönteisellä ajattelulla.

 

Kari Mäkelä
Työympäristösihteeri, TEAM