Taru Reinikainen: Hatutuksen hinta

8.9.2011


Huono johtaminen, epäoikeudenmukaisuuden tunne, tiedon panttaaminen ja suosikkiasemat ovat tuttuja monella työpaikalla. Nämä kaikki vaikuttavat negatiivisesti työpaikan ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työntekijöiden aika menee asioiden vatvomiseen ja ristiriitatilanteisiin oman työn kärsiessä. Huonoksi koetulle yritykselle syntyykin yllättävän suuria kustannuksia työntekijöiden hatutuksesta.

Me itse olemme ensisijainen työyhteisömme ja työpaikkamme. Tiedostamalla kykymme, halumme, toiveemme ja tavoitteemme opimme tunnistamaan ja työstämään sen, miten työminämme toimii niin alaisena, esimiehenä kuin asiantuntijana. Käytöksellämme vaikutamme koko työyhteisöön ja sen tuottavuuteen. Jos minua ei hatuta, olen työantajalleni tehokkaampi työntekijä ja samalla luon työyhteisöön myönteistä ilmapiiriä. Työyhteisötaidoista 95 prosenttia on hyviä käytöstapoja, joita meidän jokaisen tulee työyhteisössä kunnioittaa.

Kuuntelemisella on tärkeä merkitys osana kommunikointia. Hyvässä työyhteisössä kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi. Kun yhteistyö ja keskustelukulttuuri eivät toimi, seurauksena on sekaannusta. Työntekijät perustavat omat kuppikuntansa, joissa asioita käsitellään toverituomioistuimissa. Porukka jakaantuu ja eriarvoisuus lisääntyy. Kaikkia hatuttaa.

Kommunikoinnilla ratkaisemme erimielisyydet ja ehkäisemme ne ennalta. Ihmisten väliset kemiat, tavat työskennellä, persoonien erilaisuus vaikuttavat kaikki kommunikointiin työyhteisössä ja erimielisyyksien syntyyn. On hyvä miettiä, miten työyhteisömme ratkaisee ongelmatilanteet, jotta aikaa ei käytetä turhien asioiden selvittelyyn.

Yrityksen johto ja esimiehet toimivat esimerkkinä muulle työyhteisölle. Jos työnantajan edustajat ovat sitoutuneet ja omalla toiminnallaan edistävät hyvinvoivan työpaikan luomista, on työntekijöidenkin helpompi osallistu kehittämiseen. Hyvään johtamiseen kuuluu tärkeänä osana palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Rakentavalla palautteella saadaan ihmiset innostumaan avoimesta keskustelusta ja toiminnan kehittämisestä. Hatutus vähenee.

Onko teidän työpaikallanne laskettu hatutuksen hinta?

Kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt järjestävät Hyvää huomista – Hyvää huomenta -seminaarin 29–30. syyskuuta. Seminaari on starttitapahtuma, jonka jälkeen yritykset lähtevät projekteillaan rakentamaan työhyvinvointia työpaikoilla.

 

Tervetuloa muuttamaan hatutusta hyvinvoinniksi!

Taru Reinikainen
Sopimusalavastaava
PRO