Jaana Neuvonen: Maine syntyy teoissa

14.9.2011


Hyvämaineinen yritys vetää puoleensa sijoittajia ja muita rahoittajia, asiakkaita sekä osaavaa työvoimaa. Se houkuttelee parhaat ja osaavimmat työntekijät yrityksen palvelukseen tai pysymään yrityksen palveluksessa. Tätä kautta hyvämaineisen yrityksen voi sanoa olevan tuottavampi kuin huonomaineisen yrityksen.

Yritykset voivat käyttää monenlaisia keinoja tehdäkseen itsensä tunnetuksi työnhakijoiden keskuudessa. Erityisesti yrityksen julkinen kuva ja näkyminen julkisuudessa ovat tärkeitä asioita tulevaisuuden työnantajakuvaa rakentaessa. Yrityksen kotisivut ovat työnhakijoiden ensimmäisiä kosketuksia yritykseen. Tärkeitä ovat myös oppilaitossuhteet, joihin kuuluvat muun muassa yritysvierailut, kummiluokat, tarjotut kesätyö- ja harjoittelupaikat tai yritysten pitämät esitelmät oppitunneilla. Tärkeitä työnantajamielikuvia välitetään myös työmarkkinaosapuolten kautta. Ammattiyhdistysliike voi olla alan tai yrityksen puolestapuhuja yrityksen muille sidosryhmille.

Maine on mielikuvia ja mielikuvat perustuvat kahteen seikkaan: lupauksiin ja tekoihin. Työnantajamielikuvan hallinta tarkoittaa tekojen ja lupausten välisten erojen ja yhteyksien ymmärtämistä, ja niiden johtamista.

Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hankkeessa ryhdytään tekoihin. Yritysprojektivaiheessa tuodaan esiin erilaisia työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä. Teot ovat tekijöilleen aina suuria, olivatpa ne sitten perehdytysohjelman laatimista, varhaisen puuttumisen mallin rakentamista tai työhyvinvointijohtamisen sateenvarjon kuvaamista. Projektimaisuus takaa selkeän alun ja lopun, se tuo rytmiä ja systemaattisuutta. Projekteissa tehdään yhteistyötä, jokaisen rooli on tärkeä. Maine syntyy näissä pienissä arkisissa teoissa.

 

Jaana Neuvonen
työmarkkina-asiamies
Kemianteollisuus ry