Seppo Järvenpää: Työhyvinvointi on arkipäivän tekoja

19.9.2011


Työhyvinvointi mielletään eri paikoissa eri lailla. Vasta käytännössä sen tuomat hyödyt punnitaan, ovat tavoitteet ja visiot kuinka lennokkaita tahansa. Arkipäivän teot yrityksissä ratkaisevat sen, mitä hyvinvoinnissa saavutetaan.

Otan esiin yhden konkreettisen esimerkin, etätyön, koska tutkitusti sitä tekevät eniten ylemmät toimihenkilöt. Etätyön määrä lisääntyy koko ajan niillä työnteon osa-alueilla, joilla se on mahdollista. Eihän se kaikkiin töihin sovi, ehkei myöskään kaikille henkilöille. Toimiessaan se kuitenkin luo mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn.

Etätyö edellyttää luottamukseen perustuvaa työkulttuuria, jossa työnantaja ja työntekijä sopivat pelisäännöistä. Monesti etätyö kariutuukin juuri luottamuksen puutteeseen. Ei mukamas voida tehdä etätyötä, kun ei työtä pystytä valvomaan. Voiko työkulttuuri perustua valvontaan ja ajatukseen, että työntekijät tekevät heti ”filunkia”, kun silmä välttää?

Eihän etätyö nyt onni ja autuus välttämättä ole, siinä saattaa mennä joillakin oma aika ja työaika sekaisin. Innostus työhön saattaa myös ajaa ylipitkiin päiviin. Toisaalta se mahdollistaa esimerkiksi työn ja perhe-elämän paremman yhteensovittamisen.

Työpaikoilla pitäisi miettiä, mitkä tehtävä sopisivat etätyöhön, ja olisiko se yksi motivoiva toimi muiden joukossa. Useimmissa yrityksissä on pitkiä tai muutoin hankalia työmatkoja tekeviä, joilla etätyöpäivä silloin tällöin auttaisi kummasti jaksamaan. Etätyöpäivä mielletään usein kotona tehtäväksi, mutta voihan etätyöpäivän tehdä vaikka yrityksen toisessa toimipisteessä. Avoimin mielin vain hakemaan uusia malleja!

Seppo Järvenpää
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Kemian alan vastuullinen asiamies