Riitta Juvonen: Hyvinvoiva työyhteisö uskoo itseensä - ja päinvastoin

26.9.2011


Työhyvinvoinnin perusedellytyksenä on suoriutuminen työtehtävistä. Hyvä ammatillinen osaaminen antaa eväät onnistuneeseen työsuoritukseen, mutta osaamisen lisäksi tarvitaan myös uskoa omiin kykyihin. Hyvinvoiva työyhteisö vahvistaa ns. pystyvyysuskomusta, jolla puolestaan on suora yhteys työn tuloksiin.

Käsitys omista kyvyistä ja halu oppia määrittävät tutkijoiden mukaan ihmisen toimintaa jopa enemmän kuin älykkyys. Puhutaan ns. pystyvyysuskomuksesta, jolla tarkoitetaan ihmisen uskoa omiin kykyihin ja oppimiseen.

Kyllähän me kaikki tunnistamme tämän: Kun uskon, että pystyn hoitamaan hommani, työ etenee ja olen avoimempi oppimaan ja kehittämään kykyjäni. Jos taas koen, että olen jatkuvasti osaamiseni äärirajoilla, on vaikeampi selviytyä, saati kehittyä omassa työssä. 

Ammatillista osaamista hankitaan ja täydennetään koulutuksella, mutta mistä pystyvyysuskomus syntyy? Se ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan sitä voidaan tukea ja kehittää. Hyvän työpaikan tunnuspiirteet, myönteiset oppimiskokemukset ja virheiden salliminen vahvistavat työyhteisön jäsenten uskoa omiin kykyihin. Syntyy positiivinen kierre, jossa työhyvinvointi lisää uskoa omiin kykyihin ja päinvastoin.  

Pystyvyysuskomuksen käsitteen voi laajentaa myös koko työyhteisön ominaisuudeksi. Kun työyhteisö uskoo mahdollisuuksiinsa, siellä voidaan paremmin, kuin silloin, jos pärjäämisen mahdollisuudet koetaan heikoiksi.

Kemianteollisuuden työhyvinvointihankkeen teemat luovat edellytyksiä sekä yksilön että yhteisön pystyvyysuskomuksen vahvistumiselle. Hyvä johtaminen ja toimiva vuorovaikutus työyhteisössä rakentavat myönteistä asennetta ja uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Samalla työhyvinvointi paranee, ja tämä näkyy varmasti myös työn tuloksissa.

 

Riitta Juvonen
Johtaja
Kemianteollisuus ry