Harri Kerminen: Tehdään kemianteollisuudesta työhyvinvoinnin edelläkävijä

29.9.2011


Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi kemianteollisuuden menestystekijöistä. Haastan alan yritykset ja työpaikat yhdessä rakentamaan alasta työhyvinvoinnin edelläkävijää ja parasta työpaikkaa.

Kemianteollisuus on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä hyvinvoinnin rakentajista ja toimijoista. Ala on myös pärjännyt kansainvälisessä kilpailussa ja onnistunut säilyttämään työllistävyytensä suhteellisen hyvin.

Lähivuodet tuovat muutoshaasteita työpaikoille. Tilastojen mukaan noin viidennes kemianteollisuuden henkilöstöstä jää seuraavan kymmenen vuoden kuluessa eläkkeelle ja uusia osaajia tarvitaan.

Työuria on pystyttävä pidentämään, ikäkaarijohtaminen tulee nousemaan arvoonsa, erilaisuudesta ammennetaan voimavaroja ja kaikki työhyvinvonnin kehittämisen työkalut on otettava käyttöön. Meiltä kaikilta muutos edellyttää ennen kaikkea avarakatseista toistemme arvostamista.

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten yhteinen Hyvää huomenta - Hyvää huomista työhyvinvointihanke on käynnistetty juuri oikeaan aikaan. Sen näkökulmat hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö, osaamisen kehittäminen ja innostus työhön ovat niitä teemoja, joihin pitää tarttua juuri nyt.

Yritysprojekteissa voimme kaikki olla rakentamassa kemianteollisuudesta - niin nuorille osaajille kuin kokeneille ammattilaisille - hyvää, toimivaa työpaikkaa. Tehdään se yhdessä pienillä ja suurilla arjen teoilla jokaisella työpaikalla ja autetaan siinä toinen toisiamme.

Otamme Kemirassa haasteen vastaan itsestäänselvyytenä.

 

Harri Kerminen
Hallituksen puheenjohtaja
Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja
Kemira Oyj