Merja Vuori: Katsotaanko reippaasti tulevaisuuteen?

16.9.2015


Kemianteollisuus on ottanut ensimmäisenä toimialana Suomessa käyttöön työhyvinvoinninmittarit. Osa mittareista katsoo taaksepäin - osa on ennakoivia mittareita. Mutta riittääkö tämä edelläkävijyyteen? Vai pitääkö katsoa pitkälle tulevaisuuteen.

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa on pitkät jatkuvan toiminnan kehittämisen ja tulosten vuotuisen raportoinnin perinteet. Raportoinnilla on myös suunnattu kehitystyötä uusille toiminta-alueille.

Työhyvinvoinnin seuranta otettiin kattavasti käyttöön vuoden 2014 tiedonkeruussa. Mukana on työhyvinvoinnin tilasta välillisesti kertovia mittareita kuten sairaspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus ja eläkkeelle jäämisikä. Eteenpäin katsovissa arvioissa seurataan sitä, onko yrityksessä käytössä työtyytyväisyyskysely, varhaisen tuen malli tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat.

Tulosten mukaan sairaspoissaolot olivat 4,2 % kokonaistyötunneista, vaihtuvuus 7,3 % henkilöstöstä ja eläkkeelle jäämisikä oli 62,5 vuotta. Varhaisen tuen malli oli käytössä yhdeksällä kymmenestä yrityksestä/toimipaikasta ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat useammalla kuin kahdeksalla kymmenestä.

Kemianteollisuuden tavoite on olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020. Tähän tavoitteeseen pääsemiseen eivät riitä prosenttien ja kehitystoimien seuranta. Alan täytyy löytää yhdessä tuoreita ajatuksia työelämän kehittämisestä ja työhyvinvoinnista -katsoa reippaasti tulevaisuuteen.

Uutta edelläkävijyyttä syntyy tulevien ja nykyisten kemialaisten kokemuksista, ajatuksista ja pohdinnoista. Mikä saa minut hoitamaan työni hyvin, on kysymys jota kannattaa miettiä usein ja monesta näkökulmasta. Vastauksista saattavat löytyä kemian yhteiset askeleet parhaaseen työelämään.

 

Merja Vuori
Vanhempi asiantuntija
Kemianteollisuus ry