Jaana Neuvonen: Mainetta ja kunniaa - Fame and Glory

29.10.2015


Hyvää huomenta - Hyvää huomista saavutti mainetta ja kunniaa voittamalla palkinnon työhyvinvoinnin sarjassa eurooppalaisen kemianteollisuuden työnantajajärjestön Ceficin järjestämässä Responcible Care kilpailussa.

Kilpailijoita oli tänä vuonna ennätysmäärä - 68 yrityksen tai järjestön kehityshanketta eri Responcible Care sarjoissa. Hankkeen viisivuotisen historian aikana on saavutettu jo niin merkittäviä tuloksia, että arvioimme mahdollisuutemme olevan ihan hyvät. Mutta että ihan voitto - se tuli meille myönteisenä yllätyksenä.

Kemianteollisuuden yrityksissä on tehty yhteistyössä työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittäviä hankkeita, opittu ja annettu ideoita, laadittu tai kehitetty varhaisen välittämisen mallia ja tällä pyritty vaikuttamaan sairastavuuden vähentämiseen ja tervehtymisen nopeutumiseen. Tällä hetkellä lanseeraamme työhyvinvointia mittaavia mittareita, joista toiset ovat perinteisiä historiaa toteavia mittareita kuten sairauspoissaolot ja entistä tärkeämpinä eteenpäin katsovia mittareita, joista yksi on yhteistyökumppanimme kanssa kehitteillä oleva työhyvinvoinnin ja turvallisuuden itsearviointityökalu.

Tänä päivänä, kun työelämässä on tuulista, on meidän neuvotteluosapuolten pitkä yhteistyö, vastuullisuus ja sitoutuminen osoittautunut suureksi voimavaraksi ja menestyksekkääksi toiminnaksi. Itse koen, että juuri tästä meidät palkittiin.    

Ceficin kilpailutuomareiden mielestä Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hanke "on raikas ja kattava työhyvinvoinnin kehittämishanke, jonka saavutukset osoittavat valtavaa työnantaja- ja ammattiliittojen yhteistä sitoutumista." 

 

Jaana Neuvonen
Työmarkkina-asiamies
Kemianteollisuus ry