Petra Kannonkari: Työyhteisön turvallisuus ja hyvinvointi edistävät liiketoimintaa

11.11.2015


Turvallinen työpaikka on kaikkien oikeus ja kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa sen rakentamisesta. Monesti kuitenkin unohdetaan, että turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisellä parannetaan myös liiketoiminnan edellytyksiä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hyvä turvallisuuskulttuuri ja hyvinvoiva työyhteisö ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen tulevaisuuden menestymisessä.

On ensisijaisen tärkeää, että yritykset huolehtivat työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvien lakivelvoitteiden täyttämisestä ja varmistavat näin henkilöstönsä turvallisen työskentelyn sekä edistävät yksilön ja koko työyhteisön hyvinvointia.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi tulisivat kuitenkin nähdä laajemmin yritystoiminnan ja työyhteisön kehittämisen keinoina. Onnistuessaan hyvin ne tehostavat yrityksen prosesseja ja toimintoja, lisäävät henkilöstön osaamista, ja sitä kautta edistävät liiketoimintaa. Turvallisuuden jatkuvalla kehittämisellä ja turvallisilla työtavoilla on positiivinen vaikutus yrityksen koko toimitusketjuun.

Jotta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista saadaan liiketoimintahyötyä, tulee näiden asioiden olla osa yrityksen päivittäisiä toimintoja. Turvallisuusasenteen tulee olla osa johtamiskulttuuria ja jokaista työtehtävää.  Siisti työympäristö, huolelliset ja turvalliset työtavat näkyvät koko toimitusketjussa ja mikä tärkeintä, asiakkaalla asti.

Menestystä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen!

 

Petra Kannonkari
Projektipäällikkö, Kumiteollisuus ry

Kemianteollisuus ry