Milja Koponen: Työhyvinvoinnin ”kellariin ja kivijalkaan” panostamalla luodaan menestymisen edellytyksiä

23.11.2015


Viime vuosina on tutkittu paljon eri toimialojen kemikaaliturvallisuuden tasoa. Kemianteollisuus on yleensä erottunut edukseen näissä hankkeissa, oli kyse sitten REACH-asetuksen soveltamisesta tai työturvallisuuslain edellyttämästä riskinhallinnan tasosta. Työympäristötutkijaa joskus vähän harmittaa, että vieläkään ei ole löydetty sitä viisasten kiveä, jota heittämällä tämä kemian alan parempi tiedostaminen, osaaminen ja tekemisen laatu kolahtaisi myös muille aloille. Perusasiat, kuten vaaratekijöitten tunnistaminen, riskien arvioiminen ja priorisoiminen, sekä riskinhallinta jäävät liian usein hoitamatta.

Täältä Hyvää huomenta - Hyvää huomista –blogista taas on saanut lukea innostavia kuvauksia kemian toimialan työhyvinvointitoiminnan aktiivisesta ja määrätietoisesta kehittämisestä. Työtä onkin tehtävä, kun tavoitteissa ei tyydytä keskivertoon. Kemianteollisuuden tavoite on olla työhyvinvoinnissa peräti Suomen paras toimiala vuonna 2020. Kun eri tavoin kerättyjä tunnuslukuja, työhyvinvointitoiminnan sisältöjä ja tulevaisuudensuunnitelmia katselee, ei tuo tavoite tunnu mahdottomalta. Työtä se vaatii, mutta ennenkaikkea asennetta.

Kemian alalla on lähdetty siitä, että alussa mainittujen perusasioitten tulee ensin olla kunnossa. Työympäristöstä halutaan niin hyvä, ettei se estä työntekijöitä antamaan parastaan yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Riskienhallinnassa ei tällöin pyritä lakisääteiseen vähimmäistasoon vaan parhaaseen mahdolliseen. Työhyvinvoinnin ”kellariin ja kivijalkaan” panostamalla luodaan menestymisen edellytyksiä ja kasvatetaan myös tuottavuutta.

Työterveyslaitoksella ylläpidetään sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta Kemikaalivihi-foorumia, jossa mm. kemian alan työmarkkinajärjestöjen osaamista ja kokemuksia  hyödynnetään pyrkimyksissä parantaa myös muitten toimialojen kemikaaliturvallisuuden tasoa. Käytännönläheisesti ja ilman pykäläviidakkoa pyritään erityisesti auttamaan kemikaalihaasteidensa kanssa painivia pk-yrityksiä. Kemikaalivihiin voi tutustua osoitteessa www.ttl.fi/kemikaalivihi, ja tykkäämään pääsee osoitteessa www.facebook.com/kemikaalivihi.

 

Milja Koponen, FT, erikoistutkija
Työterveyslaitos

Kemikaaliturvallisuus