Tuomo Alasoini: Työprosessit kuntoon yhteistyönä

17.10.2011


Työhyvinvoinnin keskeinen lähde on itse työ. Työprosessien toimivuus ja töiden sujuvuus on perusedellytys hyvinvoivan työyhteisön syntymiseen. Jokaiselle Suomen työelämässä pitäisi antaa jatkossa mahdollisuus tähän.

Maamme työpaikoilla on toteutettu viime vuosina enemmän muutoksia kuin missään muualla Euroopassa. Olemme kärkeä siinä, kuinka työ tarjoaa meille oppimisen mahdollisuuksia. Itseohjautuvat tiimit, joustavat työajat ja tulokseen perustuva palkitseminen ovat yleistyneet nopeasti.

Onko muutos ollut liiankin nopeaa? Suomen teollisuudessa niiden osuus, jotka uskovat jaksavansa tehdä nykyistä työtään 60-vuotiaana,on alempi kuin muissa Pohjoismaissa. Suomi ikääntyy nopeasti. Työurien jatkamiselle pidempään on meillä jopa kovempi paine kuin monessa muuassa maassa.

Suomessa työelämää on kehitetty lukuisin ohjelmin ja projektein. Myös Kataisen hallituksen ohjelmaan sisältyy uuden työorganisaatioiden kehittämisohjelman käynnistäminen. Ohjelmien ja projektien myötä syntynyt osaaminen on kuitenkin levinnyt huonosti.

Työhyvinvoinnin edistäminen ei vaadi isoja investointeja. Työ kannattaa aloittaa laittamalla työprosessit yhteistyönä kuntoon. Tähän löytyy monia yksinkertaisia menetelmiä. Työprosessien toimivuus on konkreettinen, helposti tartuttava asia niin oman työn sujuvuuden kuin asiakaspalvelun näkökulmasta. Sitä kautta on usein helppoa ja nopeaa saada aikaan merkittäviäkin parannuksia sekä tuottavuudessa että työhyvinvoinnissa. Se avaa silmiä huomaamaan myös muita kehittämisen tarpeita työpaikalla.

 

Tuomo Alasoini
Yksikön johtaja
Tekes