Elina Östring: Osaamisen kehittäminen on investointi työhyvinvointiin

25.1.2016


Työhyvinvointi on moniulotteinen käsite, johon kuuluu työyhteisöön ja yksilöön liittyvien tekijöiden lisäksi organisaatiokulttuuri. Hyvä johtaminen yhdessä osaamisen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen kanssa tukevat myönteistä kulttuuria ja työhyvinvointia. Muutokset leimaavat työelämää ja ovat haaste työssä jaksamiselle. Uudet työtavat tai työtehtävät sekä informaation suuri määrä vaikuttavat voimavaroihimme työelämän pyörteissä.

Inhimillisen pääoman merkitys työelämässä kasvaa ja se luo omat haasteensa johtamiselle. Yksilön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen koko työuran ajan vaatii osaamisen tunnistamista. Osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä esimiehellä on tärkeä rooli. Esimies viitoittaa kehittämisen tavoitteita ja samalla toimii kehityksen mahdollistajana. Kuitenkin on muistettava, että myös työntekijän on otettava vastuuta omasta kehittymisestään.

Osaamisen kehittämisen taustalla vaikuttaa muun muassa lainsäädäntö, mutta pelkästään se ei riitä. Pitää ymmärtää mitä kehittäminen käytännössä tarkoittaa. Osaamiskartoitukset auttavat tunnistamaan osaamisvajeet, mutta myös sen onko osaamista liian harvoilla. Osaamiskartoitusten on kuitenkin johdettava konkreettisiin toimenpiteisiin. Kuka koulutusta tarvitsee, mitä koulutusta tarvitaan ja missä koulutus toteutetaan?

Osaamisen kehittäminen voi olla johtamisongelma, jos opiskeluun suhtaudutaan kielteisesti. Organisaation johdolla pitää menestyäkseen olla pitkän tähtäimen strategia ja näkemys siitä mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Työntekijöiden näkökulmasta on kestämätöntä, jos henkilöstön osaaminen ei ole kunnossa - se on inhimillisten voimavarojen hukkaamista. Työssään hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut työntekijä on myös työhönsä sitoutunut ja tuottava työntekijä!

Osaamista on mahdollista kehittää Kiljavan opiston monipuolisilla kursseilla. Koko työsuojelu- ja työhyvinvointitiimin puolesta toivotan kaikki tervetulleiksi Kiljavan nummille kehittämään omaa osaamistaan.

Elina Östring
Työsuojeluopettaja
Kiljavan opisto