Jyrki Hollmén: Kemianteollisuudesta hyvinvoivin toimiala 2020

2.2.2016


Jo yli 20 vuoden ajan toiminut kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on teollisuuden pitkäikäisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Hyvinvoiva työyhteisö on yksi ohjelman strategisista tavoitteista, ja tärkeä osa kemianteollisuuden vetovoimaa, kun markkinoimme uraa teollisuudessa x-sukupolvelle. Kemianteollisuus ry:n hallitus onkin vahvistanut vuosien 2016-2018 strategiassaan tavoitteeksemme työhyvinvoinnin ja turvallisuuden jatkuvan parantamisen. Toimeksiantomme on kehittää alasta Suomen hyvinvoivin toimiala vuonna 2020.

Missä sitten olemme tällä hetkellä? Kemianteollisuus ei ole edelläkävijä vain puheissa, vaan olemme mitanneet todellista tilannetta työhyvinvoinnin eri osa-alueilla ja laajentaneet tarkastelua perinteisten sairauspoissaolo- ja tapaturma- ja ammattitautitilastojen ulkopuolelle. Esimerkkeinä voidaan mainita, että kemianteollisuuden yrityksissä 91%:ssa on käytössä varhaisen työkyvyn tuen malli, työtyytyväisyyskysely yli ¾ :ssa yrityksistä ja keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on 62,5 vuotta. Näihin lukuihin ei kuitenkaan pidä pysähtyä, vaan kehitystyötä on jatkettava.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista –hanke on toimiva ja realistinen yhteistyöohjelma. Keskeisiksi teemoiksi nostetut hyvä johtajuusinnostus työhön, osaamisen kehittäminen ja toimiva työyhteisö ilmentävät kemian alan järjestöjen ajassa olevaa suhtautumista työhyvinvointiin.

Seuraava askel on ymmärtää, että meidän tulisi puhua työstä ja hyvinvoinnista erillisinä, toisistaan riippuvaisina asioina. Ay-liike on perinteisesti lähestynyt työhyvinvointia kollektiivisena asiana ja vaatinut parannuksia työolosuhteisiin. Tällä lähestymistavalla on eittämättä ollut perusteensa, etenkin silloin, kun puhutaan turvallisista ja terveellisistä työolosuhteista. Ihmisen hyvinvointi työssä on kuitenkin mutkikkaampi yhtälö. Siihen vaikuttavat keskeisesti työmotivaatio ja itsestään huolehtiminen. Haastammekin yhteistyökumppanimme kehittämään hyvinvointia työssä yhä laaja-alaisemmin.

 

Jyrki Hollmén
Johtaja, Työelämä
Kemianteollisuus ry