Sami Kajander: Työsuojelutarkastuksilla valvotaan myös psykososiaalista kuormitusta

12.2.2016


Työsuojeluvalvonnassa keskitytään tästä vuodesta alkaen aiempaa tarkemmin psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Asia tarkastetaan myös jokaisella kemianteollisuuden työpaikkaan kohdistuvalla tarkastuksella.

Psykososiaalisen kuormituksen osalta tarkastuksilla valvotaan muun muassa, että työnantaja on selvittänyt työstä ja työoloista johtuvat haitalliset kuormitustekijät, arvioinut niiden terveydellisen merkityksen ja tarvittaessa ryhtynyt toimenpiteisiin niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Työpaikalla tulee myös olla toimivat käytännöt, kuten varhaisen välittämisen toimintamallit, joiden avulla haitallinen kuormitus havaitaan riittävän ajoissa. Työnantajan on järjestelmällisesti seurattava työyhteisön tilannetta muun muassa kehityskeskusteluilla, kyselyillä ja valvomalla työtapoja. Lisätietoa aiheesta löytyy työsuojeluhallinnon nettisivuilta.

Uutta valvonnassa on myös se, että valtakunnallisesti on määritelty aiempaa tarkemmin, mitkä asiat tarkastuksilla valvotaan. Tämän tavoitteena on taata, että valvonta olisi mahdollisimman tasalaatuista eri puolilla Suomea.

Keskeisintä kemianteollisuuden valvonnassa on toki aiempien vuosien tapaan kemikaaliset riskit. Enimmäkseen nämä riskit on hallittu alalla hyvin, mutta myös puutteita löytyy. Viime vuonna tarkastetuista alan työpaikoista noin viidennekselle jouduttiin antamaan toimintaohjeita kemikaaliturvallisuuteen liittyen. Puutteita oli lähinnä kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnissa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja kemikaaliluetteloissa.

 

Sami Kajander
Työsuojelutarkastaja
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto