Karoliina Jarenko: Innostavan tuotantotyön resepti on nyt selvillä!

23.3.2016


Hyvää huomenta hyvää huomista -hankkeessa on viimeisen vuoden aikana haettu uusia näkökulmia työhyvinvointiin sisäistä motivaatiota pohtimalla. Käynnissä on projekti, jossa seurataan sisäisen motivaation vahvistumista kuudella kemianteollisuuden työpaikalla erilaisten kehittämistoimenpiteiden seurauksena. 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa motivaatiota, joka kumpuaa tekemisestä itsestään. Ajatusta siitä, että tekeminen on itsessään mielekästä, palkitsevaa ja merkityksellistä, sitä ei tehdä ainoastaan tekemisestä seuraavan ulkoisen palkkion tähden. Sisäinen motivaatio on kiinnostava työn kontekstissa siksi, että sisäisesti työstään motivoituneet ihmiset paitsi ovat muita onnellisempia, tekevät myös merkittävästi parempaa tulosta. 

Sisäisen motivaation on tutkimuksissa todettu kukoistavan tilanteessa, jossa täyttyy kolme kriteeriä: 1) ihminen kokee tekevänsä asiaa omaehtoisesti ja kykenevänsä vaikuttamaan tekemiseensä ja tekemisen tapaan, 2) ihminen kokee oppivansa uutta, kehittyvänsä, mutta myös nauttivansa jo saavuttamastaan osaamisesta, 3) ihminen kokee yhteisöllisyyttä muihin ihmisiin ja tuntee tekevänsä jotain, jolla on merkitystä muille ihmisille. 

Kun johtamisen kautta täytetään nämä kolme kriteeriä, saadaan työntekijöitä, jotka tekevät työtään koko sydämellään ja aivokapasiteetillaan. 

Sisäisen motivaation kolmea kriteeriä, jotka me Filosofian Akatemialla olemme lennokkaasti nimenneet vapaudeksi, virtaukseksi ja vastuuksi, voidaan edelleen jalkauttaa yhä konkreettisempiin arjen toimintatapoihin ja elementteihin. Näitä arjen asioita olemme tarkastelleet Borealis Polymersillä, Exel Compositesilla, JM Huberilla, Innogasilla, Premixillä ja Pipelifella ja mitanneet niiden vaikutusta työntekijöiden kokemaan työn mielekkyyteen - sisäiseen motivaatioon. Innostavan työn resepti on nyt selvillä! Sen ainesosat ovat:  

  1. Autonomian kokemus, kyky vaikuttaa omaan työhön
  2. Kyky oppia jatkuvasti uutta
  3. Mahdollisimman vähän epämieluisia työtehtäviä
  4. Hyvä ryhmähenki
  5. Luotettava esimies

Nämä asiat vaikuttavat projektiin osallistuneiden tuotannon työntekijöiden mielestä kaikkein eniten työn mielekkyyteen ja sisäiseen motivaatioon. 

Projekti jatkuu näiden elementtien vahvistamisella kussakin organisaatiossa heille sopivalla tavalla. Ensi syksynä tiedämme, miten hyvin työssä onnistuttiin, kun teemme toisen sisäisen motivaation mittauksen. Palataan aiheeseen sitten! 

Siihen asti, innostavaa kevään jatkoa!

Karoliina

______________________
Karoliina Jarenko
Toimitusjohtaja| Filosofian Akatemia

Karoliina Jarenko on sisäisen motivaation johtamisen ja itseohjautuvuuden vahvistamisen asiantuntija. Hän on kirjoittanut aiheesta pari kirjaa ja opettelee asiaa myös käytännössä Filosofian Akatemian toimitusjohtajana. Karoliinan omaa blogia voit seurata osoitteessa karoliinajarenko.fi

Lisätietoja sisäisen motivaation kehitysprojektista saa Riitta Juvoselta, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi