Kari Mäkelä: Luottamus on lähde

26.4.2016


Olin viikon sisällä kolmessa hyvinkin erilaisessa tilaisuudessa; Hyvää huomenta – Hyvää huomista -seminaari, Responsible Care verkostoworkshop ja TEAM ajankohtaispäivät. Jotenkin näiden päivien yhteisvaikutuksena jäi mieleen pyörimään muutama asia. Pohdittaessa työhyvinvointia tavoittelemme kaikki myös yritysten kilpailukykyä – siis inhimillistä hyvää kullekin yksilölle ja taloudellista menestystä meille kaikille. Responsible Care tarkoittaa yritysten vastuullista toimintaa hyvin laajasti. Se ei synny ilman jokaisen toimijan panosta. Kysymys on minun vastuustani. Vastuun sisäistäminen ja sen ottaminen ei kuitenkaan synny pakolla. On oltava motivaatio, joka syntyy vain kannustavissa olosuhteissa.

TEAM ajankohtaispäivillä puhutuin teema oli paikallinen sopiminen. Sen edistämistä ja lisäämistä on nyt tavoiteltava. Se nähdään yhtenä avaimena yritysten kilpailukykyyn. Voiko kukaan olla eri mieltä, jos paikallinen sopiminen ymmärretään oikein eli muodollisena jatkumona työpaikan hyvälle yhteistyölle? Jos tämä yhteistyö on huonolla tolalla, on asioista sopiminenkin. Poteroista on vaikea allekirjoitella sopimuksia.

Näyttääkin siltä, että tavoittelimmepa mitä tahansa myönteisiä asioita yrityksissä ja työpaikoilla, palautuu ydinkysymykseksi yhteistyö. Tämä ei kuitenkaan onnistu ellei tehdä tietoisesti toimia, jotka lisäävät eri osapuolten luottamusta. Työnantajan on tarjottava työntekijän työhön joustavuuden elementtejä ja itsenäistä päätäntävaltaa ja työntekijän on omatoimisesti tartuttava erilaisiin tehtäviin ilman erillistä käskytystä. Luottamus luo luottamusta.

Mielestäni lähivuosina meidän olisi Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeessa keskityttävä ennen kaikkea työpaikkojen yhteistyön kehittämiseen ja hankkeessa aktiivisesti mukana olevien työpaikkojen määrän lisäämiseen. Tärkeintä olisi saada työpaikat tekemään itselleen tärkeitä kehittämishankkeita. Ne voisivat olla mitä tahansa esimerkiksi työn, työtapojen, menetelmien, laitteiden, prosessien tai organisaatioiden kehittämistä yhdessä suunnitellen ja toteuttaen. Näin syntyisi luottamusta yhteistyöllä, ja luottamuksesta osallisuutta, hyvinvointia, motivaatiota ja lopulta kilpailukykyä. Kuljetaan siis luottamuksen lähteelle.

 

Kari Mäkelä
Työympäristösihteeri
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto