Marja Konttila: Mistä on työhyvinvointi tehty?

9.11.2011


Työhyvinvointiin vaikuttavat lukuisat asiat. Jokaisella meistä on oma käsityksemme työhyvinvoinnin osatekijöistä. Työhyvinvoinnin kehittäminen ei kuitenkaan ole mitään arjesta irrallaan olevaa ylimääräistä tekemistä vaan liittyy kiinteästi työn arkeen ja sen sujumiseen.

Kun työn perusasiat – jokainen tietää tavoitteensa, saa osallistua työnsä kehittämiseen, esimiestyö on kannustavaa ja oikeudenmukaista, ilmapiiri on hyvä, työn hallinnan tunne säilyy muutoksista huolimatta, erilaiset elämäntilanteet otetaan työpaikalla huomioon, työntekijä kokee työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi – ovat kunnossa, tulee työhyvinvointi ikään kuin kaupan päälle. Työn ja työolosuhteiden kehittäminen on siis työhyvinvoinnin kehittämistä.

Jokainen työntekijä on vastuussa työhyvinvointiin vaikuttavista asioista, sillä niitä tehdään yhdessä ja yhteistyössä. Työhyvinvointia, kuten mitä tahansa toimintaa, tulee kuitenkin johtaa. Tässä yrityksen johto ja esimiehet ovat avainasemassa. Monesti ei ole kyse siitä, mitä tehdään, vaan miten sitä tehdään. Ja jotta tehdään oikeita asioita vaikuttavalla tavalla, kehittämiskohteet on löydettävä esimerkiksi työhyvinvointikyselyllä.

Sujuvaan työn arkeen kuuluu myös varautuminen erilaisiin poikkeamiin ja työkykyä uhkaaviin tilanteisiin. Jokaisen työntekijän tulisi olla tietoinen siitä, että arkeen on rakennettu pahan päivän varalle erilaisia tukiverkkoja, joiden varaan voi turvata.

Parhaisiin tuloksiin päästään kehittämällä työhyvinvointia suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja sitkeästi pienin askelin. Pienilläkin muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia!

 

Marja Konttila
Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola