Heli Puura: Kesäloma loppuu -  löytyykö työhyvinvointi?

16.8.2016


Aloittelen toista työviikkoa mukavan kesäloman jälkeen.  Mieli on vielä osin lomalla mutta yhä enemmän myös työasioissa. Toimistolla kyselemme toistemme lomakuulumisia. Työkaverit ovat ruskettuneita ja tyytyväisiä lomaansa. Töiden aloittaminen on nihkeää, mutta ei sitä lomallakaan voi ikuisesti olla. Joku toteaa, että on mukavaa, että on työ ja arki, johon palata.

Kemianteollisuuden Hyvää huomista- työhyvinvointihankkeemme tämänvuotiset teemat,  työyhteisötaidot ja johtaminen, osuvat asian ytimeen. Tarvitsemme jokainen työssämme joka päivä monenlaisia työyhteisötaitoja, työn organisoimista,  johtamista.  Hyvillä työyhteisötaidoilla ja johtamisella synnytetään työhyvinvointia.

Kun teemme työtä yhdessä, meidän on tultava toimeen keskenämme.  Kaikkien kanssa ei tarvitse olla hyvä ystävä, mutta jokainen työkaveri, yhteistyökumppani on ihminen, jolla on ihmisarvonsa.  Toisen ihmisen kohtaaminen, kunnioittaminen ja kuuntelu ovat tärkeitä arvoja toimivassa työyhteisössä.  Myös kiireen ja stressin  keskellä.

Itsetuntemus ja - luottamus siihen, että voin oppia uutta ja kehittyä työssäni, auttavat työn arjessa.  On hyvä muistaa, ettei tarvitse itse osata ja jaksaa aina kaikkea, vaan voi saada apua ja ideoita muilta, ja myös päinvastoin.   

Keskeinen ja usein vaikea taito työyhteisössä on puhuminen. Kuinka puhua ja viestiä niin, että näkemykseni työstä tulevat esille ajoissa ja että tulen ymmärretyksi.  Viihdyn parhaiten työyhteisössä, jossa on avoin ja keskusteleva ilmapiiri, ja jossa jokainen uskaltaa avata suunsa ja ottaa vastuun työstä ja sen kehittämisestä.

Työpaikoilla ja yritystoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia.  Voimme pyrkiä vastustamaan muutoksia tai löytämään niistä mahdollisuuksia. Positiivinen asenne ja hyvä työilmapiiri kantavat monessa muutostilanteessa.

Hyvinvoivissa työpaikoissa työ on järjestetty siten, että työntekijät voivat kehittää työtään ja osaamistaan, ja tuottaa sitä kautta lisäarvoa yritykselle.  Yritykset verkottuvat ja kehittämistyötä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja tehdään usein myös asiakas- ja yhteistyöyritysten kanssa.  Vuorovaikutustilanteet ovat entistä moninaisempia ja vaativampia.

Kiire ja stressi eivät saa syrjäyttää hyviä työyhteisötaitoja tai johtamista. Selkeillä tavoitteilla ja priorisoinnilla, työn etukäteisellä suunnittelulla ja hyvällä kommunikaatiolla on mahdollista vähentää kiirettä ja vahvistaa innostusta työhön. 

Työ on vain osa elämäämme, ja vapaa-ajalla meillä jokaisella on omat keinomme palautua.  Itsestä on syytä pitää huolta!  Tutkimusten mukaan esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan säännöllinen harrastaminen edistää hyvinvointia ja jaksamista.  Omassa työyhteisössäni hankimme säätöpöydät, jotta toimistotyötä on mahdollista tehdä sekä istuen että seisten.   Työn yhteydessä liikkuminen, esim. työmatkapyöräilyn tai kokouksista kävelyn merkeissä,  on mielestäni hyvä tavoite.  Tänään kuulinkin kaksi hyvää tarinaa, toinen työkavereistani oli aloittanut fat bike –pyöräilyn ja toinen oli kävellyt kokouksesta Etelärannasta Hakaniemeen.   

 

Heli Puura
Puheenjohtaja
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry