Mia Siltala: Oivaltavaa työhyvinvointia

30.8.2016


Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin määritelmän mukaan työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. Turvallinen ja terveellinen työympäristö, toimiva työyhteisö ja hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavan työn perusta. Käsittelen blogissa asiaa oivaltamisen kautta. Oivalletaan Pipelifen tapaan eli ”tullaan tietoisiksi” muutamista työhyvinvointia lisäävistä asioista.

Työhyvinvoinnin perusta
Työhyvinvoinnin perustana on hyvä johtaminen, jonka peruskiviä ovat mm. yrityksen arvot ja kulttuuri sekä yrityksen tapa toimia ja työyhteisön pelisäännöt. Vaikka hyvä johtaminen onkin menestyvän organisaation perusedellytys, työhyvinvointi ja sen kehittäminen ei kuitenkaan voi levätä yksin esimiehen hartioilla - kyllä hyvinvointi työssä on kolmen kimppa: se on sinun, työkaveriesi ja johdon yhteinen asia. Tämän lisäksi tulisi ymmärtää, että siihen voitko hyvin työssäsi vaikuttaa moni asia, jopa vapaa-aikasikin, jolloin et työskentele. Ihminen on kokonaisuus, jonka ”elämä” kulkee hänen mukanaan koko ajan, oli hän töissä tai vapaalla. Oletko esimerkiksi koskaan miettinyt millaisen fiiliksen sinä viet mukanasi työpaikallesi?

Oivallukset/oivaltavat kysymykset:

 • Millaisten peruskivien päälle teillä hyvinvointia rakennetaan?
 • Millaisen fiiliksen sinä viet mukanasi työpaikalle?

Katse peiliin
Katso peiliin, mutta aloita ensin peilin kääntöpuolelta, jossa lukee ”Muutos parempaan lähtee täältä!” – ja kurkista vasta sen jälkeen kenen kasvot siellä toisella puolella olevasta peilistä oikein näkyvät... Positiivareilta löytyy tämä varsin mainio havainnollistamiskeino jokaisen omasta vastuusta asioiden kehittämisessä.

 • Miten minä voisin kehittää asioita paremmiksi?
 • Miksi minä, miksei joku muu? Kuka muu muka?

Johtaminen on palveluammatti
Motivoituminen on sisäinen voima ja meitä jokaista motivoivat erilaiset asiat. Yksi motivoituu vastuusta, toinen vapaudesta tehdä itsenäisesti työtä, kolmas taas tekee mieluiten työtä tiimissä. Tämän johdosta ihmistä ei voi motivoida, esimiehet voivat ainostaan luoda ympäristön, joka auttaa henkilöä motivoitumaan. Johtajien avaintehtävä onkin motivoitumisen aikaansaaminen inspiroimisen ja innostamisen kautta. Lisäksi heidän tulee huolehtia edellytykset kuntoon, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

 • Esimies, nyt on sinun vuorosi katsoa peiliin: innostatko ja inspiroitko alaisiasi?
 • Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää?

Työlle merkitys
Jokainen ihminen haluaa, että hänen työllään on jokin merkitys. Asian käsittely yhdessä esimiehen kanssa auttaa varmasti löytämään kullekin yksilölle hänen merkityksensä koko organisaatiolle. Filosofian Akatemian mukaan aktiivisen työtyytyväisyyden ytimessä ollaan, kun selvitetään missä määrin työn tekeminen tuntuu mielekkäältä, palkitsevalta ja merkitykselliseltä. Tämä kaikki edellyttää luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria, jossa on myönteinen vuorovaikutuskulttuuri.

 • Kasaanko kiviä vai rakennanko kirkkoa? Mikä merkitys minun tekemiselläni/tekemättä jättämisellä on?
 • Mistä minä motivoidun? Mikä on minulle mielekästä? Mikä minusta tuntuu palkitsevalta ja merkitykselliseltä?
 • Lisätietoja Filosofian Akatemiasta osoitteessa www.filosofianakatemia.fi

Myönteinen ja osallistava vuorovaikutus
Ihminen tarvitsee jonkin merkityksen niin olemassaololleen kuin työlleen. Jos häntä tämän lisäksi vielä kuunnellaan ja hänelle annetaan vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä ja työympäristöönsä, hän voi hyvin. Henkilö, jolla on hyvät työyhteisötaidot – yhtä hyvin esimies kuin alainen – toimii työyhteisössä rakentavalla tavalla ja tulee toimeen toisten kanssa. ”Kaikkia ei tarvitse rakastaa, mutta toimeen on hyvä tulla”, mikä edellyttää toisen erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja kunnioittamista. Lisäksi henkilö, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot on aktiivinen, hänellä on halu ja kyky ottaa vastuuta omasta työstään ja työympäristöstään sekä niiden molempien kehittämisestä.

 • Koska vain itseään voi muuttaa, kannattaa keskittyä siihen, mitä minä itse voin tehdä hyvän vuorovaikutuksen edistämiseksi. Mitä sinä tekisit ihan ensimmäiseksi?
 • Työyhteisön pelisäännöt edistävät vuorovaikutuksen sujuvuutta ja sitä myötä myös hyvän työskentelyilmapiirin luomista. Joko teillä on pelisäännöt kirjattuina?
 • Lue lisää hyvistä työyhteisötaidoista ja työyhteisön vuorovaikutuksesta esim. Työturvallisuuskeskuksen sivuilta
 • http://ttk.fi/tyoyhteisotaidot
 • http://ttk.fi/tyoyhteisönvuorovaikutus

 Kun ihmisen työlle annetaan merkitys, häntä arvostetaan sekä hoidetaan edellytykset ja motivointi kuntoon, voivat tulokset olla ainutlaatuisia kuten Pipelife Finland Oy:ssä.

 • Aloitimme oivallustoimintamme v. 2006 ja tähän mennessä olemme tehneet jo noin 14 000 toimintaa parantavaa oivallusta!  
 • Pipelife Finland on jo seitsemättä vuotta Suomen parhaita työpaikkoja, kuluvana vuonna sijalla 2. keskisuurten yritysten joukossa.
 • Työhyvinvointi oli agendalla myös marraskuussa 2015, jolloin Pipelife Finlandille myönnettiin yhdessä Kankaanpään kunnan kanssa Suomen Työelämäpalkinto 2015. Palkinnon myönsi Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran yhdessä perustama Työelämäpalkintorahasto. Palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Oivaltavaa syksyä toivotellen,

Mia Siltala
Projektipäällikkö, Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
Pipelife Finland Oy