Mika Nyberg: Ergonomiaosaaminen, työhyvinvoinnin kulmakivenä

24.10.2016


Ergonomia on kokonaisvaltainen tarkastelutapa, ja siitä voidaan erottaa eri soveltamisaloja. Ergonomia soveltaa erityisesti suunnittelun periaatteita, käyttää soveltamisessa hyväkseen erilaisia ohjeita, määräyksiä mm. työtiloista ja ihmisestä itsestään. Ergonomiaan liittyviä asioita on olemassa lakeina, direktiiveinä ja standardeina. Ei siis ihan merkityksetön asia työelämässä, mutta ergonomian laajuus saattaa yllättää, siksi on paikallaan asiaa määritellä.

Ergonomia jaetaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin muodostuneen käytännön mukaan kolmeen eri osa-alueeseen.

  • Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Fyysinen ergonomia korostuu työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa.
  • Kognitiivinen ergonomia keskittyy järjestelmien ja niiden käyttöliittymien sopeuttamiseen. Tavoitteena on saada ne vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä. Kognitiivinen ergonomia korostuu järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa.
  • Organisatorinen ergonomia keskittyy teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittamiseen. Se korostuu muun muassa henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelussa.

Miksi sitten tarvitaan ergonomiaosaajia? Ergonomiaosaamista tarvitaan suunnittelemaan ihmiselle terveellisempiä ja turvallisempia töitä sekä työpaikkoja. Ergonomiaosaaja hallitsee siis esimerkiksi fysiologiaa, tekniikkaa ja psykologiaa.

Ergonomialle on siis paikkansa suomalaisessakin työelämässä, mutta sen perusteet ja mahdollisuudet tulisi kirkastaa ja ottaa asiat tiukemmin mukaan työpaikkojen kehittämiseen ja suunnitteluun.

Ergonomian perusteista ja kehittämiskohteista pääsee hyvin alkuun Työterveyslaitoksen ergonomiasivujen kautta.

http://www.ttl.fi/ergonomia

 

Ergonomiaterveisin!

 

Mika Nyberg
erityisasiantuntija
Työterveyslaitos