Anni Siltanen: Turvallisuusosaaminen haltuun jo ammatillisessa koulutuksessa!

2.12.2016


Olemme Suomessa ylpeitä vastuullisuusasioiden esimerkillisestä huomioimisesta kemianalan yrityksissä. Vielä on silti paljon tehtävää, sillä turvallisuusasioita tulisi kehittää asiatason lisäksi myös asennenäkökulmasta, ja mieluiten jo oppilaitoksissa ennen työelämään siirtymistä. Turvallisuusajatteluun tulisi kasvaa opintojen edetessä.

Ensi vuonna vietettävän Responsible Care -juhlavuoden* puitteissa haluamme aivan erityisesti haastaa myös oppilaitokset pohtimaan omaa sisäistä turvallisuuskulttuuriaan ja kehittämään sitä yhdessä koko yhteisön voimin. Turvallisuuskulttuuri on paljon muutakin kuin tulityökortti ja oikeista suojavarusteista huolehtiminen – niitä lainkaan väheksymättä. Meille turvallisuuskulttuuri merkitsee ensisijaisesti prosessien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja oman, vastuullisen työtavan suhteuttamista niihin. Oman paikkansa, vastuunsa ja velvollisuuksiensa ymmärtämistä työyhteisössä. Sitä, että aktiivisesti havainnoi ympäristöään, löytää kehityskohteita ja puuttuu niihin rohkeasti. Pohtii, millä tavalla koko työympäristöstä ja -yhteisöstä saataisiin entistä kestävämpi ja turvallisempi. Avainasemassa on ehdottomasti yhteistyö, sillä turvallisuus on koko yhteisön asia!

Haluamme omalta osaltamme tukea oppilaitosten turvallisuustyötä tarjoamalla työkaluja sen kehittämiseen. Kemianteollisuuden perinteinen Turvallisuuspalkinto jaetaan vuonna ensimmäistä kertaa myös oppilaitossarjassa. Kilpailun tarkoituksena on koota jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja edistää niiden hyödyntämistä koko oppilaitoskentässä. Lisäksi haluamme kannustaa kaikkia oppilaitoksia pohtimaan omaa turvallisuuskulttuuriaan ja löytämään uusia, tehokkaita käytäntöjä tulevaisuuden työelämää varten. Apukeinona ja inspiraationa voi käyttää vaikkapa turvallisuushavaintokävelyä, joka on kehitetty yhdessä yritysten kanssa, työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Haluamme haastaa mukaan kaikki kemian ja sen lähialojen toisen ja korkea- asteen oppilaitokset ja opintosuuntaukset. Tehdään suomalaisesta työturvallisuudesta kansainvälistä huippuosaamista!

 

Anni Siltanen, asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuus ry

 

* Kemianteollisuuden omaehtoinen vastuullisuusohjelma Responsible Care täyttää vuonna 2017 kaksikymmentäviisi vuotta. RC -ohjelma kattaa kaikki yritysten kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet. Keskiössä ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotteiden ja tuotannon kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö, avoimuus ja vuorovaikutus.