Janne Sysi-aho: Hyödynnä tapaturmatilastot työssäsi

18.1.2017


”Työtapaturmien kokonaismäärässä tapahtuvaa vaihtelua seurataan yleensä kiinnostuksella. Kuitenkaan se, mitä ne meille kertovat, ei yleensä liity työsuojeluun sinänsä.”

Ylläoleva suora sitaatti on työnantajani julkaisemasta vuoden 1985 Vakuutuslajikatsauksesta ja se pitää paikkansa edelleen. Julkisessa keskustelussa työtapaturmatilastoista uutinen on, onko kokonaismäärä xxxxxx tai taajuus noussut/laskenut x,x %. Tarkempaan ei palstatila yleensä riitä. Uhrimäärä on toki valtakunnan tason päätöksentekijöille tärkeä tieto, mutta työpaikoille ei kovin rakentava. Tapaturmataajuus kertoo myös vain vertailuihin tasoa, ei sitä mitä voidaan työturvallisuudessa ja tuottavuudessa parantaa.

Työpaikoilla oleellista on sen sijaan tietää, miten omaa toimintaa voidaan vielä yhdessä tehdä turvallisemmaksi (eli myös laadukkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi).

Suuri osa suomalaisista työpaikoista on verraten pieniä siihen nähden, että työtapaturmaan joutuu keskimäärin noin joka kahdeskymmenes vuosittain. Pienillä työpaikoilla työtapaturmat näyttäytyvät yksittäisinä ja jopa satunnaisina, vaikka toiminta olisi ulkopuolisen silmin riskialtistakin. Työtapaturmien keskinäinen erilaisuus vaikeuttaa tärkeysjärjestyksen hahmottamista. Tämän profiilin hahmottaa onnistuu paremmin koko maan työtapaturmatilastosta.

Työtapaturmatilastosta voidaan tarkentaa toimiala-, ammattiluokka- ja esim. työtehtäväkohtaisesti se työ mitä tarkastellaan. Yksittäisten muuttujien tarkastelussa nähdään ilmeiset ongelmat ja kahden muuttujan ristiintaulukoinneilla jopa niiden yhteydet, toisin sanoen huomiokohtia työturvallisuustyön kohdentamiseen. Nämä tiedot voi saada käyttöön esimerkiksi oman tapaturmavakuutusyhtiön kautta, ne kannattaa vaatia käyttöön!

 

Janne Sysi-Aho
tietokanta-analyytikko

Tapaturmavakuutuskeskus

 

Janne Sysi-Ahon kuvasi valokuvaaja:Sanna Sinkkilä/TVK