Paavali Kukkonen: Osaaminen ratkaisee

16.3.2017


Työn vaatimuksiin riittävä osaaminen on avainasemassa työhyvinvoinnin kannalta. Työhön tulee tarvittavaa hallinnan tunnetta, sählääminen ja riski ylikuormittumisesta vähenee. Osaaminen tukee motivaatiota ja työn imua. Myönteisten osatekijöiden summana myös tuottavuus paranee.

Työn muutos haastaa osaamista. Kaikki ovat kuulleet elinikäisen oppimisen mantran. Kuinka työurien ollessa yhä moninaisempia niin työssä kuin sen taitekohdissa jatkuvasti kehittyvä osaaminen on parasta muutosturvaa.

Mitä on saatu aikaiseksi? Vähän. Osin on otettu jopa takapakkia. Tarvitaan suunnanmuutos, jossa muutoskykyä vaaditaan kaikilta.

Julkisen vallan on taattava riittäviä resursseja sekä ohjattava koulutus- ja etuusjärjestelmiä tukemaan opiskelua kaikissa tilanteissa.

Yksilöiltä vaaditaan valmiutta niin uuden oppimiseen kuin siihen, että osaamisen ylläpitäminen vaatii myös henkilökohtaista joustoa: vapaa-ajasta joutuu tinkimään ja opiskeluun on panostettava toistuvasti taloudellisesti myös itse.

Työnantajien on otettava enemmän vastuuta erityisemmistä osaamistarpeista. Nopeassa muutoksessa julkisen koulutusjärjestelmän on keskityttävä riittävien yleisten valmiuksien tarjoamiseen.

Työn muutokseen liittyy runsaasti kiistanalaisia kysymyksiä.

On epäselvää, kuinka suuri osa nykyisin ihmisen tekemästä työstä siirtyy koneiden tekemäksi digitalisaation syventyessä.

On epäselvää, mitä kaikkea Suomessa tehdään elinkeinorakenteen ja kansainvälisen työnjaon samalla jatkuvasti muuttuessa.

On epäselvää, millä tavoin teknologia muuttaa täällä yhä jatkossa tehtävän ihmistyön sisältöjä ja tekemisen tapoja.

On epäselvää, millaisissa sopimusmuodoissa – esimerkiksi palkkatyösuhteessa, vuokratyöntekijänä, yrittäjäasemassa – työtä tehdään ja teetetään ja missä suhteessa.

On epäselvää, kuinka paljon työtä ylipäätään tehdään.

Yksi asia on kuitenkin kirkas. Riittävä osaaminen ja kyky mukauttaa sitä kulloisiinkin tarpeisiin ratkaisee. Ratkaisee sen, että ihmismielellä ja -käsin tehdylle työlle on kysyntää. Ja että se on kilpailukykyistä niin, että siitä kannattaa myös maksaa hyvin tai toimeentuloon riittävästi.  
 

Paavali Kukkonen
Asiantuntija, Uusi yöelämä ja kestävä talous, Sitra