Joanna Leino: Positiivisuus kunniaan!

11.5.2017


Ei ole helppoa olla esimies. Täytyy olla psykologi, kokonaiskuvan haltija, reilu, tasapuolinen ja joustava, jämäkkä, tunneälykäs, innostava ja oman alan asiantuntija. Pitää osata tarttua toimeen ja osata tehdä päätöksiä ja vielä perustellakin ne. Ja pitää olla paineensietokykyä. Ja osata antaa palautetta, myös sitä positiivista.

Esimiestyön merkitys kasvaa koko ajan, sillä meille kaikille on tärkeää päästä vaikuttamaan omaan työhömme ja työolosuhteisiimme ja kokea työmme ja tekemisemme merkitykselliseksi.  Tarvitaan siis paljon keskinäistä kuulemista ja herkkää korvaa myös niille pinnan alle jääville asioille, joita kukaan ei ota tai uskalla ottaa puheeksi. Päätöksenteossa on siis tärkeää huomioida ihmisten tuntemukset, mutta päätösten on aina pohjattava perusteltavissa oleviin faktoihin, jolloin ne eivät jätä tilaa juoruille ja tulkinnoille, negatiivisuudelle. On taito osata perustella asiat hyviä asioita korostaen, peittämättä niitä kolikon kääntöpuolella ja olemalla silti totuudenmukainen.

Muistatko edellisen kerran, kun sinulla oli työssäsi kunnon flow päällä? Flow tulee usein positiivisesta fiiliksestä siihen, mitä kulloinkin on tekemässä – erityisesti silloin, kun kokee juuri tekemänsä asian tärkeäksi ja on saanut siitä hyvää palautetta. Esimies on usein avainasemassa palautteen annossa, ja silloin, kun tiimi on onnistunut, asia kannattaa sanoa ääneen.  Liian usein, yhä edelleen kaiken koulutuksenkin jälkeen, vain ne epäonnistumiset käydään läpi ja usein kiireessä hyvin kireästi, jolloin negatiivisuus paitsi kuuluu, myös näkyy.

Kehuminen parantaa ilmapiiriä, sillä tunteet projisoituvat helposti. Positiivinen palaute moninkertaistuu samoin kuin negatiivinen – ja kummalla onkaan suurempi merkitys keskinäisen vuorovaikutuksen sujumiseen? Ei ole hankalia ihmisiä, on vain vuorovaikutusta, joka ei toimi.  Toimitaan siis kaikki yhdessä sen eteen, että vuorovaikutus toimii ja kaikkien on kiva tulla töihin, sen meidän esimiehemmekin.

Positiivisen kautta!

Joanna Leino
Työsuojeluvaltuutettu

Amerplast