Seppo Järvenpää: Vastuullista telttailua SuomiAreenalla

6.9.2017


Kemianteollisuus oli ensimmäistä kertaa SuomiAreenalla esittelemässä kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmaa. Tätä Responsible Care ohjelmaa on toteutettu jo 25 vuotta hyvin tuloksin. Tämän ohjelman keskeisiä tuloksia halusimme äänestyksen keinoin esitellä Porissa SuomiAreenan kansalaistorilla ja pyysimme samalla osastolla (teltalla) poikkeavia miettimään myös omaa vastuullista valintaansa.

Kovin suurin odotuksin en lähtenyt Poriin. Ei nyt ihan paikan vuoksi vaan sen vuoksi että kemianteollisuus mielletään usein vähemmän turvalliseksi ja saastuttavaksi alaksi, joka vastuuttomasti turmelee luontoa. Miten onnistuisimme selittämään tavallisille kansalaisille ettei tämä pidä nykyään paikkaansa ja siitä on jopa selvää näyttöä.

Teltalla vieraili viiden päivän aikana 1600 henkeä äänestämässä Responsible Care -ohjelman tuloksista merkittävintä. Valittavina olivat osa-alueet: tapaturmataajuus, energian kulutus, loppusijoitettava jäte, kasvihuonepäästöt ja veden kulutus. Näitä jouduimme kyllä paljon selittämään auki. Taas huomasi sen miten tärkeää on selittää asioita niin selvästi että ne ymmärretään oikein. Meillä suomalaisilla kun on paha tapa hymistä tietäväisen oloisesti vaikka emme ymmärtäisikään mitään. Yllättävää oli se miten ihmiset oikeasti pohtivat valintaansa.

Toisena mahdollisuutena on miettiä omaa vastuullista valintaansa ja kirjata sen ylös. Tässä pääsi myös kuvaan oman valintansa kanssa ja yli 150 henkeä käytti tätä mahdollisuutta.

Paljon teltalla poikkesi myös niitä jotka halusivat vain jutella tai kertoa tarinoitaan. Monella oli myös jonkinlainen yhteys kemian alaan tai johonkin alan yritykseen. Mukavia ja antoisia tapaamisiahan nämäkin olivat.

Miten vastuullisuus ja vastuulliset valinnat liittyvät työhyvinvointiin. Minusta liittyvät hyvinkin, sillä ne luovat edellytyksiä työhyvinvoinnille. Ei työhyvinvointi ole mikään irrallinen osanen jota puunaamalla ainoastaan syntyy parempaa työhyvinvointia. Kyllä vastuullisuus ja valinnat luovat edellytyksiä turvalliselle ja terveelliselle työyhteisölle, jossa työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja merkitseväksi.

Työhyvinvoinnista on kerrottu ja kirjoitettu niin paljon että herkemmät ovat jo saaneet näppylöitä ja varmaan osin aiheestakin. Sama kai tuo on minkä otsikon alla parantavia toimia tehdään kunhan niitä tehdään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Osallistamalla saadaan parhaat tulokset ja pärjätään tässä alati muuttuvassa maailmassa.

 

Seppo Järvenpää
Kemian alan vastuullinen asiamies

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry