Jaana Neuvonen: Suorituksen johtaminen on ihmisten johtamista

2.10.2017


Kun on investoitu tehokkaimpiin laitteisiin, viilattu yhdessä työaikoja vastaamaan asiakastarpeita ja varaston kiertonopeus hiottu maksimiin, menestyvän yrityksen erottaa toisesta yrityksen menestymiseen sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön johtaminen on ydinbisnestä.

Asioita ei kannata tehdä kuten aina on tehty, vaan pohtia riittävän usein tehdäänkö oikeansuuntaisia asioita. Taloustieteestä tuttua vaihtoehtoiskustannusta mukaillen, meidän olisi hyvä oppia kysymään itseltämme, mitä muuta tällä samalla aika-, raha- tai työpanoksella voisi saada aikaan. Arjen johtaminen, edellytysten antaminen onnistumiselle ja onnistumisen seuraaminen ovat keskeisiä johtamistapoja. Esimiehen lisäksi on koko työryhmän tuettava toistensa arkista onnistumista, oppimista ja kehittymistä. Sitoutunut työntekijä tekee päivittäin päätöksiä yrityksen tavoitteet kirkkaana mielessä, ymmärtää roolinsa ja vastuunsa yrityksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Hän ei pohdi saako hän ajatella työasioita lenkkipolulla tai jalkapallokentän laidalla, vaan haluaa olla osa yrityksen menestystarinaa.

Mitä paremmin esimies onnistuu huomioimaan yksiölliset vahvuudet ja tarpeet, sitä paremmin yksilö onnistuu ja tätä kautta koko yritys. Yksilön vahvuuksien tunnistaminen ja niiden liittäminen yrityksen tavoitteisiin lähtee vuorovaikutuksesta, kuuntelemisesta ja kuuntelemisesta. Mainitsinko jo kuuntelemisen?

Terveisin,

 

Jaana Neuvonen
Johtava asiantuntija, työsuhdeasiat

Kemianteollisuus ry