Riitta Rajala: Pidä huolta – take care

15.2.2012


LUMENE Oy:n varhaisen välittämisen mallin työstö on meneillään. Pidimme ns. kick off tilaisuuden marraskuun lopussa, jossa mukana olivat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, osa esimiehistä, työterveyslääkäri ja – hoitaja, HR ja tuotantojohtaja.

Kävimme läpi varhaisen välittämisen mallin periaatetta, eli mistä oikein on kysymys. Sovimme kick off tilaisuuden päätteeksi, että alamme työstää aihetta pienemmällä porukalla.

Tähän pienempään porukkaan kuuluvat luottamusmiehet, työsuojelupäällikkö, työterveyshoitaja, kaksi esimiestä ja hr. Olemme kokoontuneet pari kertaa ja tehneet tahoillamme aiheeseen liittyvää selvitystyötä.

Varhaisen välittämisen malli oli mielestämme nimenä liian ”lälly”.  Ideoimme nimeksi Pidä Huolta ( Take Care), josta lyhenteenä voi käyttää alallamme niin tuttua nimikettä PH.

Pienryhmässä olemme käyneet Lumenen nykyisiä käytäntöjä läpi esim. sairauspoissaolojen osalta ja tehneet pieniä muutoksia. Pidä Huolta on kuitenkin myös toimintamalli, joka kattaa muutakin kuin sairauspoissaolot. Mallin avulla voidaan tarttua esim. myös työssä suoriutumisen ongelmatilanteisiin, työtapaturmiin ja päihde-epäilyihin.

Nyt olemme siinä vaiheessa, että Lumenen Pidä Huolta –ohjelma vaatii puhtaaksikirjoituksen ja tarkistuksen. Sen jälkeen alkavat puheeksiottovalmennukset kaikille esimiehille ja mallin esittely koko henkilöstölle.

Tavoitteena on  tehdä Pidä Huolta –ohjelmasta  kaikille läpinäkyvä tapa toimia eli Lumenen käytäntö.

Ennakoi – Seuraa – Reagoi !

 

Riitta Rajala
Manager
Human Recources