Päivi Pelttari: Miten tulla parhaaksi työpaikaksi?

22.2.2012


Kemiran Sastamalan toimipaikalla on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuutta, työilmapiiriä sekä tuottavuutta. Voimme kutsua itseämme Kemiran parhaaksi työpaikaksi, jos saavutamme tavoitteemme vuoden lopussa. Kahden kuluneen vuoden aikana projekti on käynnistänyt lukemattomia toimenpiteitä, jotka ovat välitulosten mukaan olleet oikean suuntaisia. Haasteitakin olemme kohdanneet, mitenkäs muuten.

Yksi haasteista liittyy aikaan: muutos ei toteudu yhdessä yössä, vaikka sitä malttamattomasti odotetaan. Kaikkia hyviä kehittämishankkeita ei voi toteuttaa samanaikaisesti – siitä puhumattakaan, että kilpailemme ajasta ja resursseita muiden tärkeiden töiden ja projektien kanssa.

Toinen haaste liittyy numeroihin: voivatko mittarilukemat kertoa totuuden, kun puhutaan ihmisistä, arvoista ja motivaatiosta? Turvallisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja on luonnollista lukea yksiselitteisenä totuutena, mutta henkilöstökyselyjen tulokset vaativat aina syvempää tarkastelua. Positiivinen kehitys näissäkin indekseissä on vakuuttanut lopulta epäilijät: sitä todellakin saa, mitä mittaa!


Projektimme kolmas haaste on ollut osallistuminen: johtoon kohdistui aluksi paljon odotuksia ja kritiikkiä, mutta nyt näemme jo selvemmin, että jokaisella on projektissa roolinsa ja vastuunsa. Siinä missä turvallisuuden ja tuottavuuden parantuminen avaa mahdollisuuksia kunnossapitoon ja investointeihin, niin koko henkilöstön osallistuminen moninkertaistaa onnistumismahdollisuudet työilmapiirin parantamisessa.

Kun kehittämistyö vuoden lopussa siirtyy projektilta linja-johdon vastuulle, toivonkin, että innostus kehittämiseen säilyy vahvana ja muutosta osataan jopa arvostaa.  

 

Päivi Pelttari
Viestintäpäällikkö
Kemira EMEA