Riitta Juvonen: Yhteistyöllä kohti parempia tuloksia

6.2.2018


Kemian alojen liitot kirjasivat työehtosopimusneuvotteluissa yhteisen tavoitteensa jatkaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Alkaneen vuoden yritysvierailukierroksella kannustamme työpaikkoja tiivistämään yhteistyötä omassa toiminnassaan. Tuottavuus ja työhyvinvointi ovat enemmän tai vähemmän julkilausuttuja tavoitteita useimmilla työpakoilla. Kehittämishankkeita suunnitellaan ja toteutetaan tavoitteiden suuntaan, mutta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ei aina päästä. Miten olisi mahdollista lisätä kehittämisen tuloksellisuutta?

Työpaikat ovat systeemejä, jotka muodostuvat ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöönsä, ja päinvastoin, ympäristö vaikuttaa meihin. Kun systeemin osat pelaavat yhteen, työn tulokset paranevat. Päästään tehokkaammin kohti päämäärää. Ristiriidatkin ratkeavat helpommin, kun suunta on selkeä ja puhalletaan yhteen hiileen.

Ei ole yhdentekevää, minkälaiset puitteet yhteispelille työympäristömme tarjoaa. Kannustetaanko työpaikalla toimimaan yhdessä? Onko kaikilla mahdollisuus kertoa näkemyksensä omaan työhönsä vaikuttavista asioista? Autetaanko silloin kun ilmenee vaikeuksia tai ristiriitoja?

Yhdessä kehittäminen oli Hyvää huomista -ohjelmassa teemana viime vuonna. Kokemukset yrityksissä toteutetuista hankkeista osoittavat, että kun työtä ja työyhteisöä kehitetään yhdessä, tulokset paranevat ja hyvinvointikin lisääntyy. Yhteistyöhön ja vaikuttamismahdollisuuksiin siis kannattaa satsata.

Myös järjestöjen yhteisillä tavoitteilla ja yhteispelillä on merkitystä. Yhteistyö on ollut toiminnan keskiössä Hyvää huomista -hankkeen alusta lähtien. Syksyn työehtosopimusneuvotteluissa kemian alojen liitot vahvistivat jälleen yhteisen tavoitteensa parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta työpaikoilla. Hyvää huomista -hanke muutettiin ohjelmaksi korostamaan toiminnan jatkuvuutta.

Tänä vuonna kemian alojen liitot keskittyvät tiivistämään vuorovaikutusta yritysten kanssa. Kannustamme ottamaan koko henkilöstön mukaan työn, työtapojen, työmenetelmien, työyhteisön, prosessien, työympäristön tai tuottavuuden kehittämiseen. Kun työyhteisön jäsenet pääsevät vaikuttamaan toimintaan, työstä tulee mielekkäämpää ja motivaatio kasvaa. Työn tulokset ja ihmisten hyvinvointi paranevat. Tästä hyötyvät kaikki.


Riitta Juvonen
Johtava asiantuntija, Työhyvinvointi ja uudistuminen


Kemianteollisuus ry