Anni Siltanen ja Merja Vuori: Tervetuloa turvallisuuskumppaniksi!

27.3.2018


Turvallisuusosaaminen on osa ammattitaitoa ja tärkeää käytännön työtehtävissä kemianteollisuudessa. Pohjaa osaamiselle luodaan jo ammattiin johtavan koulutuksen aikana. Mutta miten voimme yhteistyössä tukea tätä oppimista? Oletko kiinnostunut? Tervetuloa turvallisuuskumppaniksi.

Opetushallitus, Työturvallisuuskeskuksen Kemianteollisuuden työalatoimikunta sekä kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman yritykset ja yhteistyöjärjestöt ovat käynnistäneet yhteistyön, jossa nostetaan esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitystä etenkin ammattiin johtavassa koulutuksessa. Tavoitteena on lisätä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, ja ottaa turvallisuusosaamisen kehittäminen teemaksi tälle yhteistyölle.

Hankkeessa tuodaan esille hyviä käytäntöjä oppilaitoksista, yrityksistä ja niiden yhteistyöstä. Yhdessä voidaan hyödyntää turvallisuuskulttuurin kehittämisen malleja ja yritysten turvallisuuskäytäntöjä. Pitkän aikavälin tavoite on luoda yritysten turvallisuuskumppanuuksia, jotka perustuvat jatkuvaan turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

- Kannustamme yrityksiä lähtemään mukaan turvallisuuskumppanit yhteistyöhön. Yrityksissä on vahvaa osaamista turvallisuuskulttuurin kehittämisestä ja turvallisuuden kehittämiskäytännöistä. Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen oppilaitosten arjessa ja nuorten ammattilaisten osaamisen kehittämisessä tuottaa varmaa tulosta, toteaa Merja Vuori

- Ammatillinen koulutus on murrosvaiheessa ja oppiminen siirtyy vahvemmin työelämään. Juuri nyt on hyvä hetki panostaa strategisiin kumppanuuksiin oppilaitosten ja yritysten välillä. Oppilaitoksille tämä on mahdollisuus, ja toivomme, että  turvallisuuskulttuurin kehittämisestä tulee myös teema oppilaitosten ja yritysten johdon yhteistyölle, kiteyttää Anni Siltanen kumppanuuden mahdollisuuksia

Turvallisuuskumppanuus yhteistyössä tapahtuu jo paljon vuoden 2018 aikana. Parhaillaan on meneillään Opetushallituksen Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailu, ja paikallisia tilaisuuksia järjestetään useilla paikkakunnalla. Tapahtumia voit seurata osoitteessa www.kemianteollisuus.fi

Turvallisuuskumppani-yhteistyö on osa kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaa. Mukana ovat ohjelman yritykset ja Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Tervetuloa turvallisuuskumppaniksi! Ota yhteyttä, saat lisätietoa hankkeesta.

 

Anni Siltanen, asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima, Kemianteollisuus ry
Merja Vuori, johtava asiantuntija, Turvallisuus, Kemianteollisuus ry