Tarja Arkio: Aivot tarvitsevat tYÖhyvinvointia

8.3.2012


Kokouksen esityslista on tekemättä! Apurahahakemukset on arvioimatta! Raportin johtopäätösten deadline, niin se deadline… ei ole ainakaan nyt, aamuyön pimeinä tunteina.

 

Yhä suurempi joukko meitä tietotyöläisiä kuljettaa töitä paitsi kotiin, myös uniin. Kun työkuorma kasvaa liian suureksi , normaalitkin, rutiiniluontoiset työtehtävät tuntuvat stressaavilta. Stressi tulee uniin ja syö unen laatua ja määrää. Kun univajetta kertyy tarpeeksi, tarkkaavaisuus herpaantuu, työn tuottavuus kärsii ja luovuus lähestulkoon katoaa. Tärkein työvälineemme, aivot, kaipaavat lepoa toimiakseen tehokkaasti.

Työasioiden täydellinen erottaminen muun elämän asioista ei nykyisin enää liene mahdollista. Mutta työntekijällä pitää olla oikeus palautua eli viettää vapaa-aikaa ilman, että sähköpostia tai työkännykkää on kytättävä illat, viikonloput ja lomat pääksytysten.

Kysymys on kuormituksen kohtuullistamisesta. Olipa kyseessä sitten työn määrä, työn tekemisen muoto tai työajat, tietotyöläisen kuorma on pidettävä sopivan kokoisena. Työpaikoilla työn kuormittavuuden – henkisen ja fyysisen –arviointi on lakisääteinen tehtävä. Kunnolla tehty kuormitusarvio auttaa työn oikeassa mitoituksessa ja suunnittelussa. Samalla se edistää mitä parhaimmalla tavalla työhyvinvointia.

Kun työkuorma on kohdallaan,  yön tunnit voi pyhittää unelle.  

 

Tarja Arkio
asiantuntija
Akava ry