Erkki Auvinen: Onko tuottavuus kirosana?

10.4.2012


Tuottavuuden kasvu on taloudellisen hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaamisen keskeisin lähde. Tuottavuutta ei kuitenkaan pidä hakea kepulikonstein. Irtisanomiset ovat lyhytnäköisiä keinoja tulosten parantelussa kuten myös tuottavuuden hakeminen työntekijöiden selkänahasta. Pitemmällä tähtäimellä ne koituvat työpaikkojen tuhoksi. Epävarmuus työpaikoilla lisääntyy ja kasvaneen työkuorman myötä myös jaksamisongelmat pahenevat.

Tuottavuuden kehittämisen tulee perustua siihen, että tehdään oikeita asioita oikein, oikealla porukalla, osallistavasti ja kaikkien osaamista oikein hyödyntämällä. Oikeaan suuntaan hitaastikin kiiruhtamalla päästään parempaan lopputulokseen kuin poukkoilemalla sinne tänne. Tärkeintä ei ole työliikkeiden tekeminen, vaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Kyse ei ole rakettitieteestä. Usein ratkaisut ovat lähempänä kuin luullaankaan. Pienillä askelilla, jatkuvan parantamisen keinoin saadaan paljon aikaiseksi. Asiat voidaan aina tehdä paremmin ja aina jää kuitenkin vielä myös parantamisen varaa.

Työyhteisöillä tulee olla aikaa arjessa paneutua töidensä kehittämiseen, ei vain tehdä laskutettavaa työtä. Johto, esimiehet, työntekijät ja heidän edustajansa yhdessä luovat työyhteisöön luottamuksellisen ja palkitsevan yhteistoimintakulttuurin. Luottamus mahdollistaa riskin ottamisen. Palkitseminen puolestaan sitouttaa ja motivoi osallistumaan yhteisiin talkoisiin.

Jos tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen tehdään oikein, ei se ole kirosana. Kehittämisessä on win-win-asetelma. Työpaikat säilyvät ja työpaikoilla on kaikkien hyvä olla. Häviä ei siis ole, on vain voittajia!

 

Erkki Auvinen
Työympäristöasiantuntija
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK