Petra Kannonkari: Tuttua ja turvallista vai vauhtia ja vaarallisia tilanteita?

25.4.2012


Tai miten olisi sopivasti haasteellista? Työn haasteellisuustaso vaikuttaa hyvinvointiimme, niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Kokemus työn haastavuudesta on subjektiivinen asia ja työn haasteellisuustasoon vaikuttaa moni asia. Oikealla haasteellisuustasolla työ on myös tuloksellista, tekijästä riippumatta.

Kaksi eri henkilöä voivat kokea saman työtehtävän vaativuudeltaan ja kuormitukseltaan hyvin eri tavalla. Kokemukseen työnvaativuudesta vaikuttavat ainakin henkilön luonne, koulutustaso ja työkokemus. Toiselle tuttu ja turvallinen, rutiinipitoinen työ antaa suuren tyydytyksen ja toinen taas kokee tylsistyvänsä ilman vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Miten sitten varmistaa, että työntekijä kokee työnsä sopivasti haasteelliseksi?

Liian haasteellinen työ saa ihmisen työskentelemään jatkuvasti osaamisen äärirajoilla, eikä hän pääse työpäivän päätteeksi onnistumisen tuomaan hyvänolon tunteeseen. Myös jatkuva työskentely taidollisesti tai määrällisesti epämukavuusalueella on raskasta. Henkilökohtainen tunne työtehtävien hallinnasta on tärkeä motivaattori. Lisäksi ammattitaitoinen henkilö tuntee olevansa arvostettu kun hän voi jakaa osaamistaan organisaatiossa. Ongelma voi olla myös päinvastainen. Esimerkiksi korkeasti kouluttautunut asiantuntijatyötä tekevä henkilö voi kokea, ettei hänen työpanostaan arvosteta tai ettei työnantajalla ole tarjota hänelle tarpeeksi haastavia työtehtäviä ja vaihtelua työnkuvaan. Ratkaisu voi olla vaikkapa työnkierto, työn rikastaminen tai lisäopastus. Tyytymätön työntekijä, kuinka pätevä tahansa, ei pitkällä tähtäimellä ole hyödyksi työnantajalleen eikä ole tyytyväinen elämäänsäkään.

Koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä on oma merkityksensä työtehtävän eri osa-alueiden oppimisessa ja hallinnassa. Kannustava työyhteisö auttaa työntekijää selviytymään vaikeistakin työtehtävistä  ja isoistakin työkuormista (mitkä ovat arkipäivää lähes kaikilla työpaikoilla) sekä suhtautumaan positiivisella asenteella työssä eteen tuleviin pulmiin ja haasteisiin. Työn haastavuutta eivät määritä ainoastaan työn sisältö ja tehtävät, vaan siihen vaikuttavat myös työssä käytettävät koneet, tietotekniikkaohjelmat ja -sovellukset. Monessa työssä myös henkilökohtaiset viestintätaidot ovat tulleet entistä tärkeämmiksi.

Työn sopivasta haasteellisuustasosta hyötyy niin työntekijä kuin yrityskin. Tyytyväinen työntekijä  tekee myös tuloksellista työtä. Työssään onnistuva työntekijä saa lisää itseluottamusta ja toiminnallaan tuottaa työnantajalle lisäarvoa. Työntekijä saa hyvät valmiudet haasteellisempaankin työhön varmistamalla osaamistaso ja pitämällä yllä kannustavaa ilmapiiriä työyhteisössä.

 

Petra Kannonkari
Assistentti
Kemianteollisuus ry