Sami Nikander: Hyvinvoinnilla kohti parempaa turvallisuutta

25.6.2012


Turvallisuuden jatkuva parantaminen on yksi suomalaisen Responsible Care -ohjelman painopisteistä. Vuonna 2011 ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 8,7 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Paras tulos koko ohjelman aikana. Ohjelmaa toteutetun 20 vuoden kuluessa kemianteollisuuden tapaturmataajuus on laskenut 80 prosenttia. Nykyistä tasoamme voi suomalaisessa teollisuudessa pitää merkittävänä tuloksena, mutta eurooppalaisittain katsoen olemme keskikastia. Ja kun turvallisuudesta puhutaan, niin ainoa tavoite on nolla.

Tapaturmien välttäminen on osa perusturvallisuuden kokemusta, joka puolestaan on tärkeä työhyvinvoinnin tekijä. Yrityksissä työtä turvallisuuden parantamiseksi tehdään päivittäin, monin keinoin ja työkaluin. Responsible Care -ohjelman toimintatapa parhaiden käytäntöjen jakamisesta ja erilaiset yhteistyöverkostot auttavat tässä arkisessa työssä. Hyvää Huomenta –Hyvää Huomista –hanke on oivallinen esimerkki siitä, miten työtä entistä paremman turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen voidaan viedä eteenpäin. Yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset.

 

Kemianteollisuuden tavoite nollasta tapaturmasta on vaikea saavuttaa – ei kuitenkaan mahdoton. Uskomme, että hyvinvoivalla henkilöstöllä se on taas askeleen lähempänä. Who cares? –We do!

 

Sami Nikander
Osastopäällikkö
Kemianteollisuus ry