Kari Mäkelä: Varhainen tuki – nyt se kannattaa

26.9.2012


Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakeihin on viime vuosina tullut muutoksia; viimeisimmät kesäkuun alussa. Uudistusten tarkoituksena on sekä kannustaa että velvoittaa työpaikat toimimaan mahdollisimman ennakoivasti sairastavuuden vähentämisessä ja työkyvyn menettämisen ehkäisyssä.

Vuoden 2011 alussa muutettiin sairausvakuutuslakia siten, että työnantajien työterveyshuollon 60 %:n Kela -korvauksen saamisen ehtoja tiukennettiin. Enää tätä korvausta ei saa automaattisesti työterveyshuoltolain mukaisesta korvausluokkaan 1 kuuluvista kustannuksista. Lain mukaan pitää olla myös työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä sovitut käytännöt, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan yhteistyössä. Käytännössä on alettu puhua kattavasta työkyvyn hallintaohjelmasta.

Olen havainnut, että monilla työpaikoilla näitä ohjelmia on rakennettu ja ne hyötyvät sekä Kela-korvauksen osalta että vähenevänä sairastavuutena. Oletan kuitenkin, että suuri joukko työpaikkoja ei ole osannut tarttua tähän mahdollisuuteen.

Kesäkuun alussa voimaan tulleet lakimuutokset tuovat edelleen lisävelvoitteita työntekijälle, työnantajalle ja työterveyshuollolle.  Nyt on työntekijän toimitettava selvitys työkyvystä Kelalle, kun sairausvakuutuksenkorvauspäiviä on kertynyt 90. Työantajan on toimitettava ilmoitus työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut sairaana kuukauden. Työterveyshuollon on laadittava työntekijälle työkykylausunto Kelaa varten. Mikä tärkeintä: Työntekijän toimittama ja työterveyshuollon laatima lausunto tulee perustua työpaikalla käytyyn työkykyneuvotteluun.

Työkykyneuvottelussa pyritään selvittämään työntekijän mahdollisuudet jatkaa nykyisissä tehtävissä, tehtävämuutokset, tarve osatyöaikaan, tarve edelleen jatkaa kuntoutumista, kuntoutusvaihtoehdot jne. Keskeisenä tavoitteena on työkyvyn palauttaminen ja työelämässä jatkaminen.

Työpaikoilla on nyt järkevää liittää nämä uusien velvoitteiden käytännöt ja niiden kuvaus työkyvyn hallintaohjelmaan. Mikäli tällaista ohjelmaa ei ole, on sen rakentaminen nyt todella tärkeää. Onhan helpompi toimia, kun etukäteen on mietitty vastuut ja marssijärjestys näiden lain velvoitteiden osuessa kohdalle.

Laki on aina velvoite, mutta tässä tapauksessa hyvä huolenpito ja ennakoivuus eli varhainen tuki kannattavat taloudellisesti. Ja kaikkein tärkeintä on, että se on inhimillistä toimintaa.

 

Kari Mäkelä
Työympäristösihteeri
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto