Hannu Siltala: Varhaista välittämistä ja vastuunkantoa

12.2.2013


Varhainen välittäminen on teemana kemian teollisuuden Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hankkeen tämän vuoden agendassa. Chembio -messujen yhteydessä 20.3.2013 pidettävän ”Varhainen välittäminen kannattaa" - seminaarin valmistelut ovat hektisessä vaiheessa. Seminaaria odotellessa haluan blogissani tuoda esiin muutamia ajatuksiani varhaisen välittämisestä.

Työntekijälle yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja työnantajalle lähestymiskulma varhaiseen välittämiseen voi merkitä hyvin erilaisia asioita. Kolmantena pyöränä tässä kokonaisuudessa ovat yhteiskunnan tarpeet. Yhteistä useimmiten on, että työntekijän työkunnon ja työpanoksen halutaan säilyvän mahdollisimman hyvänä koko työuran ajan. Jokainen meistä omalta osaltaan toivoo, että pääsi vielä jotakuinkin terveenä eläkkeelle. Ymmärrettävää on, että työnantaja laskee mitä kaikki maksaa, jos henkilöstö ei pysy työkunnossa.

Vähintään yhtä tärkeää on, että työnantaja ymmärtää luoda edellytykset sellaisille toimintatavoille ja varhaisen välittämisen tukijärjestelmille, joilla ylläpidetään työhyvinvointia. Yhteiskunnan tarpeet ovat viime kädessä taloudelliset. Työuria on pystyttävä pidentämään, jotta eläkkeiden ja verojen maksajia olisi tarpeeksi tulevinakin vuosina. Tähän tarkoitukseen näen Kelan edellyttämät 30-60-90 päivän sääntöihin perustuvat toimintamallit luodun. Työntekijä on sen verran arvokas sijoitus yhteiskunnalle, että hänet halutaan takaisin työelämään mahdollisimman pian. Uskon, että jos yrityksissä yhdessä suunnitellaan, niihin sitoudutaan ja myös toteutetaan monipuolisesti laadittuja varhaisen välittämisen malleja, voidaan niillä vaikuttaa myös työurien pidentämiseen koko työuran ajan.

Sen verran kovaa ja raadollista työelämä on irtisanomisineen, lomautuksineen, yritysten lopettamiseen on, että varhainen välittäminen jää helposti jalkoihin, kun työelämän kovat tosiasiat osuvat kohdalle. Näissäkin oloissa on oltava toimintamallit, joilla taataan ihmisten työkuntoisuuden ylläpitäminen ja myös olosuhteiden niin vallitessa inhimillinen pääsy pois työelämästä.

Lopuksi hieman pehmeäpää lähestymistapaa vaikka esimerkiksi iskulauseista varhaisesta välittämisestä. Voit tulla laatimaan aforismeja ja iskulauseita Chembio-messujen Hyvää huomenta – Hyvää huomista -messuosastolle.

Työnantajan lupaus työntekijälle: ”Olet sen verran arvokas sijoitus, että haluan sinun pysyvän työkunnossa.  Minulle aiheutuu kaikenlaista vaivaa ja ongelmia, jos joudut olemaan töistä pois tai työtehosi on muuten heikossa iskussa. Välitän sinusta, sinä olet arvokas, toivon että pysyt työkunnossa. Lupaan tukea sinua kaikella tavalla.”

Työntekijän lupaus työnantajalle: ”Yrityksesi antaa minulle mahdollisuuden työhön, jolla elätän itseni, perheeni ja jonka avulla saan rakennettua mielekästä elämää. Työ antaa minulle sisältöä elämään ja haasteita kehittää itseäni.  Lupaa pitää itsestäni huolta ja olla satsauksesi arvoinen .”

Hannu Siltala
kehittämispäällikkö, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry