Pekka Hotti: Työhyvinvoinnin huipputaso edellyttää työpaikkoja

3.5.2013


Emme elä enää lintukodossa, vaan kilpailuasiakkaista, toimitusvarmuudesta, kilpailukyvystä ja vaatimukset prosessien virtaviivaistamisesta horjuttavat henkilöstön ja johdon turvallisuuden tunnetta huomisesta. Työhyvinvoinnin huipputaso edellyttää työpaikkoja.

Emme elä enää lintukodossa, vaan kilpailu asiakkaista, toimitusvarmuudesta, kilpailukyvystä ja vaatimuksista prosessien virtaviivaistamisesta  horjuttavat  henkilöstön ja johdon turvallisuuden tunnetta huomisesta. Työhyvinvoinnin huipputaso edellyttää työpaikkoja.

Työterveyslaitoksen Guy Ahosen mukaan työhyvinvointitoimenpiteillä on myönteinen vaikutus henkilöstön voimavaroihin, motivaatioon, sitoutumiseen, innovatiivisuuteen ja työuran pituuteen. Tätä kautta niillä on välitön vaikutus talouteen sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähenemisen, joustavien työaikojen ja yksilön tuottavuuden kasvun myötä. Välillisiä vaikutuksia työhyvinvointitoimenpiteillä on työn tuottavuuteen ja laatuun sekä innovaatioiden lisääntymiseen. Ahosen mukaan hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden.

Työhyvinvoinnin huipputaso edellyttää uudenlaista johtamista. Osallistavaa, vastuuta ja vapauksia antavaa, innostavaa tilannejohtajuutta. Johtamiskulttuurin muutos tuo mukanaan suuria muutoksia koko organisaatioon. Henkilöstö tulee olemaan entistä tietoisempi yrityksen kilpailutilanteesta ja on mukana vahvasti tekemässä muutosta, ottamassa vastuuta ja innovoimassa uusia ratkaisuja. Vuonna 2020 työyhteisössämme on erilaisia ihmisiä eri kulttuuri- ja uskontotaustoista. Erilaisuus tuo mukanaan uusia ajatuksia ja ristiriitoja, Niistä rakentuu uusia tapoja toimia, uusia tuotteita ja palveluita. Kemiassa olemme rohkeasti erilaisia edelläkävijöitä vuonna 2020.

Pekka Hotti
Varatoimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry