Jaana Neuvonen: Kiitos kysymästä, tulevaisuuden työelämään kuuluu pelkkää hyvää!

11.6.2013


Hyvää huomenta - Hyvää huomista ja Responsible Care näkyivät keväällä myös ChemBio-messuilla. Kysyimme osastolla vierailijoilta sekä seminaareihin osallistujilta mitä kuuluu tulevaisuuden hyvään työelämään. Saimme kaiken kaikkiaan noin 500 vastausta nettikyselyyn ja postikorteilla sekä pikaäänestyksellä yli 1000 kannanottoa. Vastanneiden kesken arvoimme tuotelahjoja, jotka ovat jo postitettu onnettaren suosimille henkilöille.

Vuosi 2020 tuntuu mukavan pyöreältä luvulta. Se on jossakin kaukaisuudessa, mutta kuitenkin niin lähellä. Tulevaisuuden työelämän rakentaminen on aloitettava nyt. Rakentamisen perustana projektiryhmä käyttää yleisöltä keräämiämme teemoja.

Vastaukset ryhmittyivät useaan tärkeään teemaan. Tarkempaan analyysiin valittiin 80 prosentin edustavuus kaikista teemoista.

Vastaajien mukaan tulevaisuuden hyvässä työelämässä saa tehdä mielekästä työtä sekä kasvaa ja kehittyä työssään. Kasvun ja kehityksen sekä edellytyksenä että seurauksena on menestyvä työpaikka.

Hyvän työilmapiirin aineksina voi vastausten perusteella pitää toistemme arvostusta, tasa-arvoista kohtelua ja palkkausta. Hyvään työilmapiiriin kuuluu työaikojen ja työehtojen joustavuus elämäntilanteen mukaan. Työpaikalta vaaditaan vastausten mukaan myös turvallisuutta ja terveellisyyttä. Turvallisuutta kuvattiin sekä työpaikan että työympäristön turvallisuudella.

Tulevaisuuden hyvä työelämä ei synny itsestään, vaan edellyttää suunnitelmallisuutta, ennakoivuutta, ryhdikkyyttä sekä uudenlaista, palvelevaa johtajuutta. Tämä palveleva johtajuus johtaa menestyksen kehään jossa yksilön menestymisen kautta yritys menestyy. 

Tulevaisuuden hyvän työelämän kehittämiseen tähtäävän projektin suunnittelu voi alkaa.

 

Jaana Neuvonen
työmarkkina-asiamies
Kemianteollisuus ry