Riitta Juvonen: Pienet askeleet ratkaisevat

20.9.2013


Miten työsi on viime aikoina sujunut? Työn imua vai tuskailua samojen asioiden ympärillä päivästä toiseen? Tutkimukset osoittavat, että motivaatio syntyy pienistä askelista ja edistymisen tunteesta. Kannattaa pohtia, miten voimme luoda pieniä edistysaskeleita jokaiseen työpäivään.

Jokainen lienee kokenut työssään sekä intoa ja eteenpäin menoa että niitä tahmeampia päiviä, jolloin asiat eivät vain tahdo sujua. Arkikokemuksen perusteella on selvää, että työn edistyminen tukee työhyvinvointia paremmin kuin paikallaan polkeminen.

Tätä asiaa on myös tutkittu. Harvardin professorien Teresa M. Amabilen ja Steven J. Kramerin tulosten mukaan työn edistyminen vaikuttaa motivaatioon ja hyvinvointiin laajasti.

Usein huomiomme kiinnittyy vain pitkäntähtäimen suuriin saavutuksiin, eikä pieniä edistysaskeleita huomata eikä noteerata. Päivittäistä hyvinvointia vahvistavien myönteisten kokemusten kannalta myös vaatimattomat edistysaskeleet ovat merkityksellisiä.

Amabile ja Kramer kannustavat tutkimustulostensa perusteella johtajia kiinnittämään huomiota edistymisen tukemiseen. Paljon onkin kiinni siitä, minkälaiset edellytykset työpaikka tarjoaa tulosten aikaansaamiseen. Miten työt on järjestetty? Kulkeeko tieto? Annetaanko palautetta? Autetaanko kollegaa? Puhalletaanko yhteen hiileen? Johtajien rooliin kemianteollisuuden työhyvnvoinnissa tulemme yhdessä tarttumaan noin vuoden kuluttua, kun hankkeemme teemaksi nousee johtaminen.

Kaikkea ei voi kuitenkaan kaataa johdon harteille. Myös omilla toimilla on mahdollista vaikuttaa töiden edistymiseen. Työpäivän suunnittelu etukäteen ja tulosten kirjaaminen päivän päätteeksi auttavat nostamaan esiin pienetkin edistysaskeleet. Päivittäisestä suunnittelusta ja tulosten seurannasta kannattaa tehdä tapa.

Riitta Juvonen
Johtaja
Kemianteollisuus ry

 

PS.
Teresa M. Amabile ja Steven J. Kramer ovat käyttäneet tutkimuksissaan mm. DNA:n kaksoiskierteen keksijöiden James Watsonin ja Francis Crickin kokemuksia. Keksijöiden päiväkirjamerkintöjen mukaan työn edistyminen vahvisti heidän työmotivaatiotaan huimasti!

DNA:n keksimisen 60-vuotisjuhlaviikkoa vietetään Euroopassa 30.9.-4.10.2013. Lisätietoa juhlaviikosta löydät täältä http://www.finbio.net/fi/biotech-week